Triky

Něco o New School Moves

NSM se objevili převážně v posledním roce. Jsou to často velice dynamické prvky, které se stejně špatně popisují jako provádí. Vyznačují se také tím, že je kromě pár magorů nikdo neumí. Vyžadují dokonalé zvládnutí lodi a celkové orientace jak na vlně nebo válci, tak pod ními.

Cartwheel

Definice

Protože se jedná o komplikovanou figuru, tak nejdříve prostou definici. Cartwheel je figura, která se provádí ve válci tak, že špička a záď lodi rotují kolem těla jako kolem pevného čepu. Úhel těla vůči hladině je v intervalu 0o-45o. Cartwheel je napohled velmi působivý trik, ale zároveň vyžaduje od jezdce vysokou míru zvládnutí lodi a dávku odvahy pro pohyb v nestabilním prostředí válce.

A pokud má být válec hluboký, tak bude asi i velký. A taky bude držet. Ale to jsme vlastně původně chtěli.

Rock 360°

Aby bylo možné tuto figuru provést, je nejprve nutné najít správný kámen - nepodemletý a plochý, na kterém bude možné loď roztočit kolem jediného bodu. Další věcí je, dokázat na kámen správně najet, zastavit se a zároveň roztočit loď. To je třeba udělat plynule v jediném pohybu. Asi se to nepodaří napoprvé.

Spin

Plochá změna směru ve vlně. Když se chcete podívat kolem dokola, kolik se na vás dnes přišlo podívat roštěnek.

Při flat spinu se kajak plynule otáčí kolem osy těla jezdce a to během surfování na vlně – tj. střídá se front surf a back surf. Aby bylo možné tyto figury otáčením střídat, je třeba mít základní schopnosti při pohybu na vlně. Je nutné zvládnout nájezd na vlnu, pohyb dopředu a dozadu na vlně při front surfu. Je dobré umět správně kormidlovat pádlem za tělem, mít správný úhel těla a spojnici ramen rovnoběžnou s osou pádla.

Screw Up

Je jednou z figur ,kterou třeba nevědomky provádíte. Lze ji provádět jak při sjíždění řek tak ve valci nebo vlně. Princip Screw up je jednoduchý. V podstatě jde o rozvoj figury Stern popsané v minulém dílu seriálu. Zatopíte záď stejným způsobem jako u Sternu a špičku držíte ve svíčce tak dlouho jak zvládnete. Jakmile začnete přepadávat, připravte si pádlo na eskymáka (předpokládá se šroub odpředu ) a proveďte ho. Tím docílíte, že špice vaší lodě bude stále směřovat k nebesům. Takže ještě jednou.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Triky