Freestylová pravidla pro rok 2007

Nová pravidla pro rok 2007

Pro letošek jsme freestylová pravidla trochu upravili, pracovali jsme na nich dlouho a věříme, že to bude změna k lepšímu.

Hlavní změna je zvýšení počtu rozhodčích ze 3 na 4. Výpočet skóre pak bude systémem nejvyšší a nejnižší se škrtne a prostřední dva ze zprůměrují (jako loni). Zlepšení bude v tom, že ohodnocení bude objektivnější a rozhodčí nebude moct závodníka znevýhodnit nesprávným ohodnocením. "

"

Změny v ohodnocení figur jsou následující. Čtyři náročné a čím dál více ježděné figury, Tricky, Orbit, Nasty, P. Monkey mají shodné bodové ohodnocení . Zejména Tricky bylo dost podhodnocené. Samozřejmě je diskutabilní zda jsou všechny stejně obtížné-nejsou, ale při ohodnocení 140b. je plus nebo mínus deset bodů nepodstatné a na tomto kompromisu se většina shodne.
Front loop byl kosmeticky snížen o 10bodů, jednak proto, že byl nadhodnocen vůči Back loopu, ale i vůči některým ostatním figurám. Zdůrazňuji, že se jedná o Loop nikoli o Air loop, tedy „kotrmelec“ ve válci.

Dále už neplatí automatické započítávání carthwheelových figur až do nekonečna, ale pouze v rámci wheelových figur ( př. I když udělám 10 SuperCleanWheelů započítají se pouze do Carthwheelu, nikoli už Spinové figury)

V pravidlech jsou jistě i jiné sporné body, ale už nikoli tak podstatné. S těmito změnami se pravidla zase posunula o pár kroků dopředu a odstranili se nejpodstatnější chyby.

Věříme, že to na závodech oceníte Kosatka

Kompletní freestylová pravidla CNAWR pro rok 2007
• Kategorie
• V kategorii musí startovat minimálně 5 jezdců.
• Pokud je jezdců (v K1Ž, C1,OB) méně než 5, startují v mužské kategorii a do poháru se jim počítá výsledek z mužské kategorie.
• Pokud je přesně 5 závodníků, z kvalifikace postupují 4 do finále.
• Každá kategorie musí dodat min. 2 rozhodčí.
• Všichni závodníci by měli znát pravidla.
• Pravidla musí viset na každém závodě k nahlédnutí.

• K1 - Kajaky
• Bez omezení lodí, závodník musí v lodi sedět a používat kajakářské pádlo.
• Všichni musí používat bezpečnou helmu a vestu nejlépe s EC certifikátem.

• C1 – Kanoe (zavřené)
• Bez omezení lodí, závodník musí v lodi klečet a používat kanoistické pádlo.
• Všichni musí používat bezpečnou helmu a vestu nejlépe s EC certifikátem.

• Vlastní jízdy při závodech - průběh
Kvalifikace/ čtvrtfinále/ semifinále/ finále - jedna cvičná jízda pro každého závodníka před začátkem každého kola.
• Čas se spouští ve chvíli kdy závodník protne boční část vlny/válce. Když zahajuje entry movem, čas se spouští ve chvíli, kdy závodník přijde do kontaktu s vlnou/válcem. Jízda pokračuje do vypršení 45 sec. limitu.
• Kvalifikace
• 2 x 45 sec. jízda, výsledek se sčítá.
• Závodníci jsou náhodně rozděleni do rozjížděk.
• 25% závodníků v kategorie zaokrouhleno nahoru na nejbližší 5, maximum 40 a minimum 20, postupuje do čtvrtfinále.
• Když je v kategorii 40 a méně závodníků jde 10 nejlepších z kvalifikace do Semifinále.
• Když je v kategorii 10 a méně závodníků pak 5 nejlepších postupuje do Finále.
• Čtvrtfinále
• 3 x 45 sec. jízdy, počítají se 2 nejlepší skóre.
• Startuje se v opačném pořadí z Kvalifikace.
• 10 nejlepších postupuje do Semifinále.
• .Semifinále
• 2 x 45 sec. jízda, počítá se nejlepší skóre.
• Startuje se v opačném pořadí z čtvrtfinále
• Nejlepších 5 postupuje do finále
• FINÁLE
• 45 sec. každá jízda
• Všech 5 závodníků jedou jednu jízdu, nejhorší vypadává
• Zbylí 4 závodníci jedou jednu jízdu, nejhorší vypadává
• Zbylí 3 závodníci jedou jednu jízdu, nejhorší vypadává
• Zbylí 2 závodníci jedou jednu jízdu, vítěz je vítěz.

• Shoda bodů
• 1- Při shodě bodů při postupu do,čtvrtfinále, všichni závodníci na konci skupiny jichž se shoda dotýká postupují. (příklad: po odjetí kvalifikační jízd mají závodníci na 10,11a12tém místě stejně bodů, tedy postupují všichni)
• 2- Při shodě bodů při postupu do,semi.nebo finále, počítá se třetí nezapočítaná jízda.(ze čtvrtfinále)
• 3- Při stálé shodě bodů, počítá se nejtěžší prvek.
• 4-Při pokračující shodě počítá se počet různých figur.
• 5-Jestli i poté trvá shoda oba závodníci postupují.
• Shoda bodů ve finále
• Při shodě bodů ve Finále oba závodníci jedou další 45sec. Jízdu, lepší postupuje.

• Varietní hodnocení bodové ohodnocení figur - viz. příloha A.
• Závodník předvede figuru ze seznamu figur. viz. příloha 2
• Varietní rozhodčí ohodnotí KAŽDOU figuru POUZE JEDNOU na každou stranu (L/P nebo F/B)
• Bonus za výšku - když je některá vzdušná figura velmi vysoká, varietní rozhodčí ji může ocenit 50-ti bodovým vysokým bonusem. Takto může pouze jednou ocenit jednu figuru ( L/P nebo F/B) ze seznamu figur. (Nemůžete mít dva bonusy u jedné figury.)
• Vstupní figura musí začínat nad válcem/vlnou. Čas se spouští ve chvíli kontaktu s válcem/vlnou.
• Závodník smí opakovat nájezdy v průběhu 45 sec. jízdy.
• Všechny figury musí končit ve válci,vlně nebo na pěně. Když je figura ukončena a až poté následuje vypláchnutí, figura je započítána.
• Dosažení bodu za figuru: Figura může být vpřed/vzad nebo levá/pravá započítávají se obě pokud není uvedeno jinak v seznamu figur - příloha 2.
• Cartwheels: Započítání do variety, cartwheels (L/R) nemůže obsahovat end ze splitwheelu. Když už je splitwheel ohodnocen (ve varietě v rámci jedné jízdy), end může být započítán do cartwheelu.
• Příklad pokud závodník udělá během jízdy dvakrát L/Psplit následovaný pouze jedním dalším P endem, do skóre variety se započítá L/P splitwheel při prvním provedení této sekvence a při druhém provedení se zaznamená jako P cartwheel. Splitwheel má tedy ve variačním skóre přednost. Sekvence L/P-P-P je do variety samozřejmě zaznamenána jako L/P split a P cartwheel!
• Když je více hodnocená figura předvedena dva a vícekrát, pak se započítávají figury s nižším hodnocením. Např. 2 x Air Loop je započítán jako Air Loop a Loop.
• To se vztahuje i na cartwheel, clean cartwheel a super clean cartwheel (C, cC, scC), Loop a air Loop (L, aL). Blunt, clean blunt a air blunt (B, cB, aB). Spin, clean spin a super clean spin (S, cS, scS).
• Automatické započítávání nižších figur je pouze v rámci jedné figury. Příklad: I když udělám 20x pravý SuperCleanCarthwheel, započítá se pouze pravý ScC, CleanCarthwheel a Carthwheel. (nikoli už SuperCleanSpin…až…Spin)
• Bonus Huge (50b.) může přidat rozhodčí jednou k figuře z variečního listu. Podmínky pro Huge upřesní Hl. Rozhodčí před závodem!

• Vstupní figury začínají nad válcem nebo vlnou, časomíra se spouští při vjezdu do válce/vlny. Pro její započtení musí být provedena ve válci/vlně. Započítává
• Varietní rozhodčí a výpočet skóre
• 4 varietní rozhodčí – nejvyšší a nejnižší body se škrtnou a počítá se průměr ze zbylých dvou
• 1 vrchní rozhodčí - dohlíží nad rozhodčími a zapisovateli
• Hodnocení rozhodčích
• Při každé jízdě by měl rozhodčí hlásit body zapisovateli a ten je zapisuje na papír nebo do el. zařízení

• Odpovědnost vrchního rozhodčího
• Vrchní rozhodčí je zodpovědný za rozhodčí a rozhodcovské stanoviště a nikdo nemůže zvrátit nebo změnit jeho příkaz.
• Konzultuje jízdy a v případě potřeby radí rozhodčím ( a radí se s nimi)
• Dohlíží na rozhodčí, zapisovatele a hodnocení.
• Stará se o nenadržování a fair play.
• Řídí časoměřiče a komentátory pokud je to nezbytné.
• Dohlíží nad průběhem závodu.
• Dává příkazy/instrukce závodníkům pokuje to nezbytné.
• Startuje jízdy.
• Koordinuje časový rozvrh a instruktáž rozhodčích a zapisovatelů.
• Zjišťuje významné změny od kapitánů týmů.
• Bude nezávislý na jakémkoliv týmu.
• Vrchní rozhodčí nebude
• Členem protestní poroty.
• Hlasovat o problémech.
• Oficiálně zkoumat jakékoliv video důkazy.

• Protesty a diskvalifikace
• Protestní komise se skládá z 5 členů: Zástupce pořádacího města, Zástupce organizátora a tří dalších zkušených závodníků ze tří různých měst (pokud je to možné)
• Protestní komisi určí ředitel závodu po eventuelní poradě s hl. rozhodčím.
• Protest podává protestující závodník s podporu minimálně dvou dalších, zkušených závodníků ze dvou různých měst, pokud možno.
• Protest musí být podán do 30ti min. po zveřejnění výsledků, spolu s kaucí 1000Kč. která propadá v případě zamítnutí.
• Verdikt Protestní komise je konečný a nezvratný.
• Organizátor (ředitel závodu) má právo, po poradě s hl. rozhodčím, diskvalifikovat závodníka za nesportovní chování nebo opakovanou neukázněnost.

Příloha A. – Tabulka ohodnocení figur

FIGURA BODY HODNOCENÍ POPIS FIGURY
Předem/Zadem
Levá/Pravá

Ender 10 P/Z Jeden kolmý-vertikální end proveden čelem nebo zády k playspotu. Část Loopu nikoli Carthwheelu!

Pirouette 30 L/P
+
Špice/záď Pirueta – jednozáběrová, kolmá rotace na špičce nebo zádi lodě, loď musí být kolmá (70-110°) minimálně po dobu jedné celé otočky (360°)

Flat spin 10 L/P Plochá (0-45°)otočka (o celých360°!) lodi v playspotu.

Clean spin 20 L/P Plochá (0-45°)otočka (o celých360°!) lodi v playspotu, celé na jediný záběr listu pádla.

Super clean spin 40 L/P Plochá (0-45°)otočka (o celých360°!) lodi v playspotu, celé bez jediného záběru listu pádla.

Shuvit 20 L/P Dvě ploché (0-45°) na sebe navazující protisměrné otočky (o 180°) nebo plochý Splitwheel.
Příklad: začnu Flatspin a v půlce (po 180°) se vrátím zpět do výchozí pozice(dokončím druhou protisměrnou 180°)

Round house 30 L/P Dynamická plochá otočka (okolo 45°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes špičku a končící v back surfingu nebo zády k playspotu.
Defacto se jedná o plochý Blunt

Clean round house 50 L/P Dynamická plochá otočka (okolo 45°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes špičku a končící v back surfingu nebo zády k playspotu. Celé provedeno bez záběru listu pádla.
Defacto se jedná o plochý CleanBlunt

Back round house 40 L/P Dynamická plochá otočka (okolo 45°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes záď a končící ve front surfingu nebo čelem k playspotu.
Defacto se jedná o plochý BackBlunt

C Clean back round house 60 L/P Dynamická plochá otočka (okolo 45°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes záď a končící ve front surfingu nebo zády k playspotu. Celé provedeno bez záběru listu pádla.
Defacto se jedná o plochý CleanBackBlunt

Blunt 40 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes špičku a končící v back surfingu nebo zády k playspotu.

Clean Blunt 100 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes špičku a končící v back surfingu nebo zády k playspotu
Celé provedeno bez záběru listu pádla.

Air Blunt 80 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes špičku a končící v back surfingu nebo zády k playspotu. V průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na malý okamžik do vzduchu.

Clean Air Blunt 140 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes špičku a končící v back surfingu nebo zády k playspotu
Celé provedeno bez záběru listu pádla a v průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na malý okamžik do vzduchu.

Back Blunt / Stab 60 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes záď a končící ve front surfingu nebo čelem k playspotu.

Clean Back Blunt 120 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes záď a končící ve front surfingu nebo čelem k playspotu.
Celé provedeno bez záběru listu pádla.

Back Air Blunt 100 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes záď a končící ve front surfingu nebo čelem k playspotu.
V průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na malý okamžik do vzduchu.

Clean Back Air Blunt 160 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes záď a končící ve front surfingu nebo čelem k playspotu.
Celé provedeno bez záběru listu pádla a v průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na malý okamžik do vzduchu..

Panam 120 L/P Dynamická kolmá až překolmená otočka (90°-110°) o 180° na „zelené vodě“ – vlně provedená přes špičku, exploduje do vzduchu a končící v back surfingu, zády k playspotu. V průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na okamžik zcela do vzduchu.
Příklad: fakt krutě protaženej, vzdušnej,pastvertikální blunt.

Clean Panam 160 L/P Dynamická kolmá až překolmená otočka (90°-110°) o 180° na „zelené vodě“ – vlně provedená přes špičku, exploduje do vzduchu a končící v back surfingu, zády k playspotu. Celé provedeno bez záběru listu pádla a v průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na okamžik zcela do vzduchu.
Příklad: fakt krutě protaženej, vzdušnej,pastvertikální blunt

Back Panam 160 L/P Dynamická kolmá až překolmená otočka (90°-110°) o 180° na „zelené vodě“ – vlně provedená přes záď ,exploduje do vzduchu a končící ve front surfingu, čelem k playspotu. V průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na okamžik zcela do vzduchu.
Příklad: fakt krutě protaženej, vzdušnej,pastvertikální Back Blunt.

Clean back
Panam 200 L/P Dynamická kolmá až překolmená otočka (90°-110°) o 180° na „zelené vodě“ – vlně provedená přes záď ,exploduje do vzduchu a končící ve front surfingu, čelem k playspotu. Celé provedeno bez záběru listu pádla a v průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na okamžik zcela do vzduchu.
Příklad: fakt krutě protaženej,čistej, vzdušnej,pastvertikální Back Blunt.

Cartwheel 30 L/P Dva na sebe plynule navazující endy ve stejném směru, oba endy musí být přes 45° (45°-135°)
Příklad: prostě válím sudy a mám na sobě oblečenej kajak či C1

Cleanwheel 50 L/P Dva na sebe plynule navazující endy ve stejném směru, oba endy musí být přes 45° (45°-135°)
Celé provedeno jedním záběrem listu pádla.

Super Cleanwheel 70 L/P Dva na sebe plynule navazující endy ve stejném směru, oba endy musí být přes 45° (45°-135°)
Celé provedeno bez záběru listu pádla.

Splitwheel 60 L/P Dva plynule navazující endy se změnou směru rotace mezi oběma endy. Jeden end musí být proveden s úhlem přes 45° a
druhý přes 70° stupňů.
Dva plynule navazující endy se změnou směru rotace mezi oběma endy. Jeden end musí být proveden s úhlem přes 45° a
druhý přes 70° stupňů.

Felix 80 L/P 360° stupňová kombinace otočky a eskymáku, otočka provedená s obratem (= eskymákem), kde je alespoň 180 stupňová rotace provedena hlavou dolu. Figura musí být dokončena do základní surfařské pozice.
Defacto nevzdušný Helix

Tricky Woo 150 L/P Tří endová figura. 2 endy přes 70° a jeden přes 45°. Celá figura je provedena jedním listem (nikoli jedním záběrem). První end je zahájen jedním směrem přes špičku půlpirueta - Splitwheel. Druhý end na zádi (půlpirueta) se přes 180° rotaci vrací zpět (dokončí pomyslnou 360° rotaci okolo vertikály). Třetí end na špičce pokračuje ve směru prvního endu.

Lunar Orbit / matrix 150 L/P Dvou endová sekvence začínající ve válci s 360° stupňovým vertikalním podmáčknutím zádi následovaný piruetou na zádi. Oba edny musí být přes 70°. Jsou provedeny pomocí jednoho listu. Poté následuje třetí end jako do carthwheelu.

Mc Nasty 150 L/P Figura začíná zády k playspotu, možno i v backsurfu či backblastu (do této pozice se většinou závodník dostává dynamickým půlspinem s šikným zasknutím/proříznutím špičky) Následuje dynamická rotace trupu jezdce čelem k válci a mrsknutí Loopu (jeho druhé části) Figura končí dokončením loopu a čelem k playspotu.

Phoenics monkey 150 L/P Figura začíná čelem k válci 360°Piruetou (začíná a končí čelem k válci) provedenou jedním záběrem přesruku následovaná agresivním mrsknutím Loopu a končící čelem k válci.

Loop 70 předem Salto -dva následující endy 70°-110° při kterých paluba/dno lodi zůstává čelem/zády k proudu. Figura začíná a končí čelem proti proudu.

Back Loop 90 zadem Salto po zadu- dva následující endy 70°-110° při kterých paluba/dno lodi zůstává čelem/zády k proudu. Figura začíná a končí zády proti proudu.

Air Loop 100 předem Salto vzduchem -dva následující endy 70°-110° při kterých paluba/dno lodi zůstává čelem/zády k proudu. V průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na malý okamžik do vzduchu.
Figura začíná a končí čelem proti proudu. Loď se musí (Salto/kotrmelec)

Air Back Loop 120 zadem Salto vzduchem pozadu -dva následující endy 70°-110° při kterých paluba/dno lodi zůstává čelem/zády k proudu. V průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na malý okamžik do vzduchu a je prováděna pozadu.
Figura začíná a končí zády proti proudu.

Space Godzilla 100 předem AirLoop s 90° rotací (1/2 vrutem) mezi oběma edny. Oba endy musí být 70°-110°.
V průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na malý okamžik do vzduchu.

Flip turn / Side kick 100 L/P Agresivní vzdušné zaseknutí hrany/boku do „zelené vody“.
Zaseknutí podél vodorovné osy min. 90°
Rotace podél kolmé osy min. 45° (podobné Shuvitu)
Figura začíná a končí ve front surfu

Donkey Flip 120 L/P Figura též známá jako Californian Roll, jednoduše řečeno vzdušný eskymák na vlně, loď by měla být po dobu 180°z 360°ve vzduchu. Ono jinak by se asi jezdec neudržel v playspotu. Začíná a končí se ve front surfu

Air Screw 160 L/P Figura
také zjednodušeně řečeno jako vzdušný eskymák na vlně, loď i tělo by měly být po dobu 180°z 360°ve vzduchu. Ono jinak by se asi jezdec neudržel v playspotu. Začíná a končí se ve front surfu

Helix 170 L/P 360° kombinace spin/sidekick/eskymák. Alespoň po 180° musí být hlavou dolu a loď ve vzduchu. Hlava a ramena mohou být ve vodě. Figura musí být dokončena do základní surfařské pozice.

Trophy 1 100 Nová atraktivní figura střední obtížnosti. (musí být detailně popsána a nejlépe předvedena hl. a ostatním rozhodčím v tréninku nebo jindy před závodem)

Trophy 2 200 Nová atraktivní vzdušná figura vysoké obtížnosti. (musí být detailně popsána a nejlépe předvedena hl. a ostatním rozhodčím v tréninku nebo jindy před závodem)

Entry 1 30 Jednoduchá vstupní figura - jeden vertikální end zahájený po proudu (jednoendový wavewheel)

Entry 2 80 Středně obtížná vstupní figura - dva spojený endy, jako entry loop nebo non-aerial kick flip, fischer king

Entry 3 120 Arial nebo clean figura vysoké obtížnosti - dva spojený ends, jako air entry loop nebo aerial kick flip.

Huge Bonus 50 Bonus za velmi vysoký airmove. Čistý, dobře viditelný airmove, při kterém je loď pádlo a tělo včetně hlavy minimálně 30 cm nad vodou.
(tento bonus je v pravidlech hlavně pro případ závodů na velkých spotech jako např.Lion které takové polety umožňují, možnost udělování Huge bonusu určuje hl. rozhodčí před závodem po poradě)

Typ článku: 

Komentáře

Tabulka bodů

ahoj ta tabulka se v tom textu jaksi rozplizla, ale v příloze je to krásně přehledné

á tak už to leze, první oprava

koukám že mi tam vypadla věta o juniorech a OBéčkách

Junior je každý kdo do konce roku nepřesáhne 18náctý rok.
Old Bastard musí být na začátku sezóny starší 34let.

Hodnoceni tezkych triku

zatim jsem precetl jen uvodni cast. Je super, ze jste to takhle prehodnotili, ale srovnat nejtezsi figury na 140 bodu to mi prijde hrozne nefer... Stejnou bodovou hodnotu by mit mely, ale ne 140... To je malo, takhle nedela hodnoceni zavodu krok dopredu, ale krok zpet.
Pokud bylo cilem umoznit prumernym zavodnikum dosahnout na spicku, aniz by se museli ucit tezke triky tak to ucel splnuje. Prijde mi nefer kdyz nekdo investuje spoustu casu a sily pri treninku nejake tezke figury a potom obetuje i dost casu behem zavodni jizdy, aby se na takovou figuru srovnal, a predvedl ji divakum a potom ho zajede nekdo kdo za kratsi cas naseka loop split a cartwheel, coz uz dnes umi kazdy dat pomerne jiste bez hrozby vyplachu.
Takhle se nikdo nebude pokouset o riskanti nove figury. Jen podle meho nazoru se ale neda nic menit, proto bych apeloval na vedeni CNAWRu, aby zvazilo zmenu, podobne jako tomu je ve svetovych pravidlech (Mcnasty je tam dokonce i za 22 (220) bodu ostatni kolem 20 (200)). Mozna by se o tom melo hlasovat, ale to jen pokud nekdo muj nazor podpori. Odsobne bych nejradsi jezdil na vzajemne hodnoceni zavodniku, ale pokud mame pravidla tak at sou spravedliva.
Doufam, ze me nikdo za muj nazor nezpranyruje...
Diky Z.

Se Zoidem souhlasim, v ICF

Se Zoidem souhlasim, v ICF pravidlech jsou tyhle triky nadsazený, v čemž vidim logiku se je taky učit. Dva splity
by neměly bodově souhlasit s Lunar orbitem atd.. New school triky timhle zabijem, a to je nežádoucí. Splity a carty se pomalu přestávaj jezdit a my bysme na to měli reagovat

Proto taky vetsina jizd tech

Proto taky vetsina jizd tech nejlepsich vypada tak ze ty triky daj vsechny na vsechny svetovy strany, jizda prumeru vypada tak ze daj jeden,dva z tehle triku a snazej se to dohnat snazsima a ostatni jezedj jen ty snazsi. Pri stavajicim hodnoceni by sice ti nejlepsi porad jezdili stejne a nikdo by je nedohnal, ale ti co tezke triky neumi na Conkovskych 110% (RESPECT) je zkouset nebudou, a budou jezdit na jistotu, a to snad nechceme.

No to je sice pravda, ale to

No to je sice pravda, ale to neznamena, ze bysme meli ty co je posilaj takhle znevyhodnit a ty co je jeste nedavaj od jejich uceni odradit.

Pokud to takhle zustane tak maji vyhodu "sekacky" oproti tem co alespon skusi dat neco tezsiho a sme zpatky o dva-tri roky.

Flip turn

hele, prohodil jsi Flip Turn se Side Kickem, FT je v ose front surfu, do kterýho se zase vrací

Ten Flip turn je myslim

Ten Flip turn je myslim dobre (BTW-perfektni preklad)... akorat mam dojem ze Side kick je jen takovy aerial poskoceni bokem na vlne.

ECA versus ICF pravidla

Tyto pravidla vycházejí z platných evropských (ECA) nikoli těch podle kterých jezdí Amerika (ICF) Eca verzi jistě vylepšují.

Diky

Predne diky vsem co se na tvorbe pravidel podileli. To TW sem samozrejme zaregistroval. Snad se to dovychyta

re

Ja napriklad, pokud bych mel jet na body tak se taky muzu v pohode vysrat na nejaky mc nasty, ktery me mozna vyplachne a poslat si split levej a pravej. A co potom dva loopy? Air loop plus loop 170 a to mam za a jistejsi a mozna i rychlejsi nez nejaky tricky woo. Takze si zase hura muzem jet jizdy typu superclean leva prava dva loopy a godzila a je to skoro to samy jako nejaky mc nasty a phoenixe, ktery te muzou vyplachnout. Myslim, ze pravidla by mela byt nastavena tak, aby se z jizd dali cartwheely a podobny spojovaci tricky ulpne vynechat a jezdit jen new opravdovy tricky, bez sance, aby te zajel nekdo z jizdou vyse zminenou.

jen chci zdůraznit že se:

jen chci zdůraznit že se:

omezilo automtické započítávání podfigur tudíž menší výhoda točit wheely do alelujá

započítávají se i figury vedoucí k výplachu, takže můžeš klidně riskovat

ano můžeme vypusti vše od supercleanů dolů, ale kdo tam pak bue jezdit? já třeba ne. opravdu tolik opovrhuješ těmi kdo nejezdí na tvé úrovni?

re

Kosatko sorry, ale ja nikym opravdu neopovrhuji ani trochu, to me fakt ani nenapadlo, ale myslel sem tim, ze by se new school tricky mely mnohem vic odsadit od normalnich tricku. Aby treba clovek, kterej da jizdu plnou cartu a splitu, ji zakoncil mc nasty, aby na tom byl mnohem lip nez nekdo, kdo ji zakonci dvema loopama. Fakt nikym neopovrhuju!!

btw

Btw co takhle z toho sundat ty zbytecny nuly? Jakoze ze 70 b udelat 7?

chyby

"2- Při shodě bodů při postupu do,semi.nebo finále, počítá se třetí nezapočítaná jízda.(ze čtvrtfinále)"

Jak se muze zapocitavat treti, kdyz se v semi pocita nejlepsi ze dvou ???

"Když je více hodnocená figura předvedena dva a vícekrát..."

Chybí slovíčko "stejné".

panam: "Dynamická kolmá až překolmená otočka (90°-110°) o 180° na „zelené vodě“"

kolmá není panam. A přistání do backsurfu je IMHO také matoucí.

P.S.: nejaky formatovaní textu by nebylo od věci! (ve wordu)

ahoj,jsem rád,že se tu

ahoj,jsem rád,že se tu najde dost lidí co s tím též nesouhlasí. Bohužel jsem se snažil už od listopadu dostat k pravidlům a mít možnost připomínkovat, ale bohužel se to nestalo, tak jsem zašel na schůzi Cnawru a tam se to snažil řešit,ale bohužel jsem neuspěl,takže jak mi bylo řečeno"uvidíš bude to dorý" se nestačím divit:o(
Zojde a Štěpáne , přesně jste vystihli co se snažím výboru vysvětlit už půl roku,ale marně.
Mimo jiné-pravidla byla prý konzultována s reprezentanty(bohužel nevím s kterými.Co jsem se ptal, tak nikdo nic nedostal)

Moje řešení co jsem navrhoval nějak vyšumělo, tak to tu napíšu veřejně: Místo vymejšlení nových a nových pravidel , doporučuji zavést povinné školení rozhodčích před závodem u videa(video už je od loňské Kadaně připraveno, ale nějak se ztratilo u Bětíka, asi na věky. Na můj popud ho připravil Špindlík s Worvinkou.). Tam se jim promítnou těžké triky(pomalu ,rychle a rozfázovaně) a vysvětlí se co se ještě počítá co je ještě kontrolované a co už je výplach atd.

Je hloupost přispůsobovat pravidla slabím jezdcům a chránit rozhodčí, že to mají těžké...

Doufám, že jsem Kosiho nenaštval, ale je to tak jak si to myslím. Je taky pravda, že se nám nepovedlo s Kosim dohodnou termín na pivko,kde by jsme to probrali,ale můj názor už věděl od února:o)

Už se těším na Čunovo a taky na závody s perfektní atmosférou a dobře ohodnocenými výkony:o)

re

Ted na to navic jeste koukam a vidim, ze air loop ma stejne jako clean blunt, tak to povazuju za hodne husty, kdyz si predstavim, kdo umi air loop a kdo kdy v zivote jen zkusil clean blunt.

jasně do vlnových figur

jasně do vlnových figur jsme nesáhli, nechceme to rozvorat celé, jen trochu vylepšit stávající eca pravidla. Navíc když se pojede závod na vlně tak se buou jezdit spíše vlnové než válcové figury.

Opět se musím zastat

Opět se musím zastat Štěpána. Napsal přesně to co sí říká pádler před jízdou, když si ji v hlavě připravuje. Ne že opovrhuje slabšími jezdci. Prostě, proč mám sakra dávat těžký trik(se vůbec učit), když za dva lehčí jsem na tom ještě líp.

Potom by mě taky zajímalo jak je to myšlané s figurami které vedou k výplachu??? To je jako bývalá kroužková? To jsme zrušili už loni. Mimo jiné, před třemi lety jsme v Evropě právě My prosazovali, aby se zvedli body za těžké triky, aby to nebylo jen o kocourech. Správnost toho to snažení se mi potvrdila při ME v Anglii. Tam finalisté předvedli jízdy, které by neobstáli na Pre Words v Grazu 2002 a to jen protože neměli v pravidlech motivaci k těžkým trikům a když už je dali, tak to hrubě nezvládli rozhodčí!!! Čony by mohl vyprávět a myslím si, že i já s Frantíky na C1.
Prostě tohle jsou věci, které už Cnawr před 3 lety opustil a teď se znovu vrací, aby se to zase zjistilo, že je to na prd??
Tohle je věc na kterou by měli reagovat všichni jezdci. Koho bude bavit se jezdit koukat na Cartwheel festival možná s jedním loopem.
Zeptejte se Buba a Langříka,jak jezdili C1 letos na MS a co dávali K1 .Tam je budoucnost. A hlavně ve školení všech v rozhodcování.

figury s vyplachem

To myslite vazne ze se budou pocitat figury s vyplachem ??? To "zase budeme jedini na svete" kdo se pak bude divit proc na evropskych zavodech dostavame tak malo budu...

figura s vyplachem neni

figura s vyplachem neni uplne to stejne, jako figura k vyplachu vedouci, kdy jezdec dokonci figuru jeste ve spotu, ale pak ho z nejakeho duvodu neudrzi

preavidla

Nazdar ja suhlasim s Vohradakom , Zoidom a Reznikom , pretoze to bodove ohodnotenie je velmi nizske a myslim ze je to krok spat ku cartweelom. Vobec sa neoplati pokusat sa o tie tazsie triky kedze jazdec ktory predvedie superclean a loop ma viac bodov ako clovek co sa snazi o tazsky trik ako MC.Loop a cartweel je pritom totalny oldschool a da sa sparvit skroro na kazdej pip vlne. Ked ste sa ma pytali na zaciatku roka ja osobne som nesuhlasil so znizovanim bodov. Takto sa mozme vratit na kenda aby to bolo krajsie pri tom cartweelovani. Dalsia vec sidekick nie je to iste co flipturn. Flipturn je pol helixu a sidekick je ako keby vyskok vo frontsurfe a vykantovanie hrany vo vzduchu.
Pravidla ICF su sice nanic pretoze na MS sa vsetci zhodli ze tazsie triky su malo ohodnotene !!!!!!!!!!!! teraz ste ich ohodnotili este menej. Tak isto v ICF pravidlach vela chyba a preto sa na ME uz tvoria nove. Repre sa potom nema moc sancu pripravit na velke preteky. Vsetci budu potom moc prekvapeny.

loop+SCC: 70+70=140b,

loop+SCC: 70+70=140b, McNasty =150b.Popisky figur opravím. Kromě jedné jsme bodové ohodnocení figur zvýšili nikoli snížili

flipturn

podle instruktaznich videi EJ a Corana to jsou dve uplne rozdilne figury a kazdy tomu rika flipturn !!! Pak se v tom vyznejte. To cemu EJ rika flipturn je u Corana Big mac.

A kdy bude to skoleni rozhodcich??? Moje predstava o MN se diametralne rozchazi s predstavou rozhodcich v kadani.

snizeni / zvyseni

2 Kosi neni rozdil mezi snizenim a zvysenim. Dulezity je pomer. (Kdyz snizim tezkou tak je vysledek stejnej jako kdyz zvysim lehkou!)

Navrh bodovani

Tady je muj, doufam konstruktivni, navrh na zmenu bodovani:

Za 1: odstranit zbytecnou nulu... Clean figury formou bonusu +3 a +6 krome clean(air)bluntu a cleanpanamu popredu i pozadu

Za 2.:Nove figury: Airwheel- 5 b. - dynamicky carwheel pri kterem se lod ocitne na chvili ve vzduchu. Bonusy: clean,superclean,huge //// McForster(to co jezdil Paetsch pred vynalezem Phonix) - 15b- de facto phonix ze spinu a ne z 45+ stupnu piruety. Bonusy: Huge //// Matrix-22b -to co jezdi Lukas Cervinka i.e. jakoby Orbit ale s backloopem,Bonusy:Huge
ostatni nove figury jako napr Flashback necham na povolanejsich...

Za 3.:Bodove zmeny: Tricky woo, Phonix, McNasty,Lunar orbit,Matrix vse za 22b, s cleanbluntem apod nevim ale melo by to mit opravdu hodne bodu....

Za 4: zavest stylove honoceni 1-10b
Kritiku i souhlas vitam

stylové ohodnocení je

stylové ohodnocení je věc, která byla zrušená ještě dřív-asi před 4lety:o) a opravdu nevidím důvodji opět zavádět. K ničenu nebyla a ani nebude. Souhlasím s tím, aby se škrty nuly. Ostatní je trošku komplikované, ale sohlas s 22body za těžké figury od Tricky woo vejš.

1a) Ta nula tam ma

1a) Ta nula tam ma opodstatneni pro technicke bodovani a nicemu neprekazi.
1b) To uz zkousela Tanya Faux. Nic proti nicemu

2) * S novyma figurama bych byl opatrnej. Urcite ne stary.
* Matrix je v pravidlech popsanej.

3) * nejdriv by se rozhodci meli naucit jak to vypada
* clean blunty bych vubec neresil !!! vzhledem ke jejich sanci je jezdit

4) neco do sebe melo. Na druhe strane je to komplikace.

airwheel

airwheel existuje a nie je to carwheel vo vzduchu , ale byvala spacegodzila a preto musi mat daleko vysie ohodnotenie.
pretoze amici zrusili nazov spacegodzila a maju iba airwheel a je dokonca neviem zhruba za 14-16 bodov

Nazdar lidičky, těm

Nazdar lidičky, těm kterým to není lhostejné a taky jim tak trochu vadí nová(zastaralá) pravidla, tak to sem prosím napište a pokusíme se to dát dohromady tak, aby se to dalo přetlumočit v lehce pochopitelném stavu výboru. A ten mohl rychle a pružně zareagovat.

souhlas s tím být opatrný

souhlas s tím být opatrný na nové figury.Nula ano či ne je akademická otázka, protože technické body se už nepoužívají, takže to je neopodstatněné. Spíš bych dal hlasovat pro zvednutí bodů za těžké triky,nebo návrat k old shool.

Freestylove pravidla pre SVK

tady tomo zo slovenska - aby som podpril Zoida, Vohradaka, Cinku a vsetkych co sa snazia skusat tazke triky a nie niejake old school tj cartwheely a loopy tak sme sa rozhodli ze Cunovo sa pojde pola pravidiel I.C.F. a NIE podla Ceskych pravidiel ktore smeruju skor k tomu aby ludia prestali chodit na zavody a nie k tomu aby boli motivovany davat tazke triky a aby konecne tie preteky stali za to a neboli zase len o tom kto da kompletku cartwheelov a loopy.Pripapadne staznosti posielajte na Narodny Vybor.
Praci česť a old schoolu ZBOHOM

Díky všem, co tu

Díky všem, co tu přemýšlí nahlas, naprosto souhlasím se Zoidem, Vohraďákem, Bubem, Řezníkem, Činkou a Tomem (omlouvám se, jestli jsem na někoho zapoměla). Očekávala bych tu i reakce těch lidí (prý to byli reprelidi, ale nevím kteří...) co s nimi byli ty pravidla konzultována (ještě před zveřejněním), že budou buďto souhlasit a nebo oponovat, ale zatím tu vidím oponovat jenom Kosatku a ostatní se shodují...což kdyby to byli Ti, se kterými se konzultovalo, tak mi výsledek vychází dosti jednoznačně - že by snad toto nemohlo projít...tak právě tomu moc nerozumím...je někdo, kdo by mi to tu nějako objasnil? Díky moc, pádlování ZDUŘ a brzo na vodě Řeznice....jó a na Slovensko se moc těšíme...juchůůůůůů

Ja osobne si myslim, ze

Ja osobne si myslim, ze veskere provedene zmeny v pravidlech mely svoje opodstatneni a v naproste vetsine pripadu se jedna o zmeny k lepsimu a rozhodne neni treba takhle hned vsechno hazet na Kosatku a spol ... Delaji svoji praci opravdu dobre a predevsim ty zmeny mysleli v dobrem. Mozna by stalo za to rici jak se podle me nova pravidla projevila na zavode v kadani: Z meho pohledu to vypadalo tak, ze vsichni co tezsi triky alespon trochu umi je zaradit chteli a take zaradili, byt se to rozhodne nevyplatilo, a leckdo se o ne pokousel, byt je rozhodne nedava (napr ja a zandul :)) myslim si ze bodovani triku se odviji od dvou hledisek : za prve obtiznost a za druhe atraktivita. Je potreba to spravne vyvazit, napr takovej Airwheel je uzasne jednoducha a zabavna figura a navic pomerne dobre hodnocena divaky, tak proc ji nejak nezaradit, aby to bylo pestrejsi. Co se tyce tech tezkych figur, tak mi dosla jedna vec: z urciteho pohledu je to daleko vetsi motivace pro slusne jezdce se tyto triky ucit, protoze je ted nutne umet se na ne rychle srovnat a umet je daleko lepe, aby se vyplatilo zaradit je do rutiny, tudiz se je musi jezdec opravdu dobre naucit. Takze vlastne neodpada motivace se je ucit, ale motivace zarazovat je driv nez natocim vsechno co umim, dokud ty tezke triky neumim opravdu perfektne. Mozna by bylo dobre se nekdy sejit ve vetsi sestave a dohodnout zmeny, nebo udelat proste hlasovani na webu, kdo je pro a kdo proti a bylo by....

TO Zoid: no ze Tvé reakce

TO Zoid: no ze Tvé reakce (pokud já dobře chápu, že ty první Tvoje řádky jsou reakce na můj dotaz) si tady tak vysvětluju, že se tu asi nemůžu na nic zeptat, když mi není něco jasné a nebo říci svůj názor, protože je to házení něčeho na někoho. Vůbec ne, alespoň žádný takový podnět to nemělo dát (pokud na to nikdo neumí odpovědět nebo se ho to nějako dotýká, tak se omlouvám a úplně na to zapoměňte a žádnou odpověď čekat nebudu). Omlouvám se, jen jsem myslela, že když něčemu nerozumím, a zeptám se, že spíš dostanu odpověď (ať už kladnou, či zápornou, ale NĚJAKOU!!!) a né komentář :-)....ale pokud je to něco choulostivého nebo blbé téma pro někoho, tak ať mi napíše, že vysvětlení k tomu nemá a je to v pohodě přece...na tom nic není...já se dál ptát nebudu, ale pokud nedostanu žádnou odpověď, tak to je trošku divné.

Týjofka teď, když nad tím tak přemýšlím, tak nevím, jestli bych neměla stáhnout i ten můj dotaz ohledně výsledků z guestbooku, co myslíš? (Nedělám si srandu, ptám se Tě fakt vážně). Aby to někoho zase nenaštvalo, to bych fakt nerada...já bych raději NĚJAKOU odpověď... už se pak dál ptát nebudu...budu vědět, jak to je a je to :-) (mimochodem teď jsem to vysvětlovala Matějovi, kterej měl pocit, že prudim s výsledkama v guestbooku...vůbec né, moje otázka nemá žádný podtext, úplně normálně jsem se zeptala, protože mě třeba zajímá (když jsme tam nebyli :-(((), kdo postoupil do semi v chlapech, jestli finále byl boj a nebo někdo exceloval a bylo to jednoznačné, samozřejmně kategorie K1Ž a Štěpu určo C1 mimojiné a tak... a to bohužel se dozvím pouze z bodů a né z pořadí... a nakonec po vysvětlení si některých věcí po icq jsem dostala od Matěje odpověď a o to tady myslím jde, člověk dostane odpověď a je klid :-).... alespoň Štěpa co by předseda, když se na webu takhle veřejně někdo na něco zeptal, tak ať to bylo záporné pro cnawr, či kladné, vždycky reagoval, jak to je, aby právě nevznikali nějaké diskuse a prudy...(Marie, s Tebou to nemá nic společného, co by předsedkyní...já jen, aby jsi si to nestáhla na sebe, že máš na ty dotazy reagovat jenom Ty:-)...mě osobně je jedno, kdo mi odpoví, ale doufám, že někdo, kdo o tom něco ví :-) ...takže doufám, že jsem Ti vysvětlila, že na nikoho nic nehážu :-), jen když mi není něco jasné, tak se zeptám a když dostanu odpověď, objasnění....tak se dál neptám, vím, jak to je a ostatní, kteří si přečtou i tu odpověď to nevyvolává žádné podněty k diskuzi, protože vědí také, jak to je :-)...jó a navíc si to pak nikdo nevysvětluje po svém :-)

hm ha... ja to takhle vubec

hm ha... ja to takhle vubec nemyslel, ja sem spis myslel jako vseobecne, ze to muze jako cela diskuze vyvolat dojem, ze jen prudime Kosace (no tu kritiku sem zacal ja) no a fakt ze muj prispevek je oznacenej jako odpoved na tvuj je danej tim ze sem linej scrollovat az nahoru, abych dal novej prispevek a tak klikam na nejblizsi odpovedet, takze to mel bejt uplne novej prispevek a spis omluva za to ze sem tu zacal vyrit vodu.... mrzi me ze to tak vyznelo...

zmeny

vec se ma tak, ze se v pravidlech udelaly zmeny jednoznacne k lepsimu. jak je ale videt z predesle diskuze, byla zmena k lepsimu malo vyrazna a chteli byste udelat radikalnejsi rez... mimochodem rozdil bodu mezi new a old figurami se zvetsil....

Vrrr haf haf

Tak se to tu rozjíždí :))
Ona ta nula která Vás tak žere má něco do sebe. Jednu sezonu se jezdilo bez té nuly a reakce?
Každej se kouknul na výsledky a zhnuseně konstatoval: "Tak jsem natočil 31 bodíků".
pokud se koukne závodník na výsledky a najde místo 31 bodů 310 je hned spokojenější. To je lidskej faktor a tak to prostě je. Navíc počítá to program, tak Vám může bejt jedno zda to budou desítky či jednotky.
O tom zda dát všechny figury za 140 bodů nebudu raději ani hodnotit. Jen k tomu napíšu asi tolik.
Jedinej kdo na tom bude těžit je Čůro, páč dělá LTW, PTW na 100%

Dále jsem zvědavej jak bude fungovat porota 4 rozhodčích, když je problém sehnat 3:))

PS: Koukejte raději po problémech a ne po nulách či hovadinách