Přidat komentář

Freestylová pravidla pro rok 2007

Nová pravidla pro rok 2007

Pro letošek jsme freestylová pravidla trochu upravili, pracovali jsme na nich dlouho a věříme, že to bude změna k lepšímu.

Hlavní změna je zvýšení počtu rozhodčích ze 3 na 4. Výpočet skóre pak bude systémem nejvyšší a nejnižší se škrtne a prostřední dva ze zprůměrují (jako loni). Zlepšení bude v tom, že ohodnocení bude objektivnější a rozhodčí nebude moct závodníka znevýhodnit nesprávným ohodnocením. "

"

Změny v ohodnocení figur jsou následující. Čtyři náročné a čím dál více ježděné figury, Tricky, Orbit, Nasty, P. Monkey mají shodné bodové ohodnocení . Zejména Tricky bylo dost podhodnocené. Samozřejmě je diskutabilní zda jsou všechny stejně obtížné-nejsou, ale při ohodnocení 140b. je plus nebo mínus deset bodů nepodstatné a na tomto kompromisu se většina shodne.
Front loop byl kosmeticky snížen o 10bodů, jednak proto, že byl nadhodnocen vůči Back loopu, ale i vůči některým ostatním figurám. Zdůrazňuji, že se jedná o Loop nikoli o Air loop, tedy „kotrmelec“ ve válci.

Dále už neplatí automatické započítávání carthwheelových figur až do nekonečna, ale pouze v rámci wheelových figur ( př. I když udělám 10 SuperCleanWheelů započítají se pouze do Carthwheelu, nikoli už Spinové figury)

V pravidlech jsou jistě i jiné sporné body, ale už nikoli tak podstatné. S těmito změnami se pravidla zase posunula o pár kroků dopředu a odstranili se nejpodstatnější chyby.

Věříme, že to na závodech oceníte Kosatka

Kompletní freestylová pravidla CNAWR pro rok 2007
• Kategorie
• V kategorii musí startovat minimálně 5 jezdců.
• Pokud je jezdců (v K1Ž, C1,OB) méně než 5, startují v mužské kategorii a do poháru se jim počítá výsledek z mužské kategorie.
• Pokud je přesně 5 závodníků, z kvalifikace postupují 4 do finále.
• Každá kategorie musí dodat min. 2 rozhodčí.
• Všichni závodníci by měli znát pravidla.
• Pravidla musí viset na každém závodě k nahlédnutí.

• K1 - Kajaky
• Bez omezení lodí, závodník musí v lodi sedět a používat kajakářské pádlo.
• Všichni musí používat bezpečnou helmu a vestu nejlépe s EC certifikátem.

• C1 – Kanoe (zavřené)
• Bez omezení lodí, závodník musí v lodi klečet a používat kanoistické pádlo.
• Všichni musí používat bezpečnou helmu a vestu nejlépe s EC certifikátem.

• Vlastní jízdy při závodech - průběh
Kvalifikace/ čtvrtfinále/ semifinále/ finále - jedna cvičná jízda pro každého závodníka před začátkem každého kola.
• Čas se spouští ve chvíli kdy závodník protne boční část vlny/válce. Když zahajuje entry movem, čas se spouští ve chvíli, kdy závodník přijde do kontaktu s vlnou/válcem. Jízda pokračuje do vypršení 45 sec. limitu.
• Kvalifikace
• 2 x 45 sec. jízda, výsledek se sčítá.
• Závodníci jsou náhodně rozděleni do rozjížděk.
• 25% závodníků v kategorie zaokrouhleno nahoru na nejbližší 5, maximum 40 a minimum 20, postupuje do čtvrtfinále.
• Když je v kategorii 40 a méně závodníků jde 10 nejlepších z kvalifikace do Semifinále.
• Když je v kategorii 10 a méně závodníků pak 5 nejlepších postupuje do Finále.
• Čtvrtfinále
• 3 x 45 sec. jízdy, počítají se 2 nejlepší skóre.
• Startuje se v opačném pořadí z Kvalifikace.
• 10 nejlepších postupuje do Semifinále.
• .Semifinále
• 2 x 45 sec. jízda, počítá se nejlepší skóre.
• Startuje se v opačném pořadí z čtvrtfinále
• Nejlepších 5 postupuje do finále
• FINÁLE
• 45 sec. každá jízda
• Všech 5 závodníků jedou jednu jízdu, nejhorší vypadává
• Zbylí 4 závodníci jedou jednu jízdu, nejhorší vypadává
• Zbylí 3 závodníci jedou jednu jízdu, nejhorší vypadává
• Zbylí 2 závodníci jedou jednu jízdu, vítěz je vítěz.

• Shoda bodů
• 1- Při shodě bodů při postupu do,čtvrtfinále, všichni závodníci na konci skupiny jichž se shoda dotýká postupují. (příklad: po odjetí kvalifikační jízd mají závodníci na 10,11a12tém místě stejně bodů, tedy postupují všichni)
• 2- Při shodě bodů při postupu do,semi.nebo finále, počítá se třetí nezapočítaná jízda.(ze čtvrtfinále)
• 3- Při stálé shodě bodů, počítá se nejtěžší prvek.
• 4-Při pokračující shodě počítá se počet různých figur.
• 5-Jestli i poté trvá shoda oba závodníci postupují.
• Shoda bodů ve finále
• Při shodě bodů ve Finále oba závodníci jedou další 45sec. Jízdu, lepší postupuje.

• Varietní hodnocení bodové ohodnocení figur - viz. příloha A.
• Závodník předvede figuru ze seznamu figur. viz. příloha 2
• Varietní rozhodčí ohodnotí KAŽDOU figuru POUZE JEDNOU na každou stranu (L/P nebo F/B)
• Bonus za výšku - když je některá vzdušná figura velmi vysoká, varietní rozhodčí ji může ocenit 50-ti bodovým vysokým bonusem. Takto může pouze jednou ocenit jednu figuru ( L/P nebo F/B) ze seznamu figur. (Nemůžete mít dva bonusy u jedné figury.)
• Vstupní figura musí začínat nad válcem/vlnou. Čas se spouští ve chvíli kontaktu s válcem/vlnou.
• Závodník smí opakovat nájezdy v průběhu 45 sec. jízdy.
• Všechny figury musí končit ve válci,vlně nebo na pěně. Když je figura ukončena a až poté následuje vypláchnutí, figura je započítána.
• Dosažení bodu za figuru: Figura může být vpřed/vzad nebo levá/pravá započítávají se obě pokud není uvedeno jinak v seznamu figur - příloha 2.
• Cartwheels: Započítání do variety, cartwheels (L/R) nemůže obsahovat end ze splitwheelu. Když už je splitwheel ohodnocen (ve varietě v rámci jedné jízdy), end může být započítán do cartwheelu.
• Příklad pokud závodník udělá během jízdy dvakrát L/Psplit následovaný pouze jedním dalším P endem, do skóre variety se započítá L/P splitwheel při prvním provedení této sekvence a při druhém provedení se zaznamená jako P cartwheel. Splitwheel má tedy ve variačním skóre přednost. Sekvence L/P-P-P je do variety samozřejmě zaznamenána jako L/P split a P cartwheel!
• Když je více hodnocená figura předvedena dva a vícekrát, pak se započítávají figury s nižším hodnocením. Např. 2 x Air Loop je započítán jako Air Loop a Loop.
• To se vztahuje i na cartwheel, clean cartwheel a super clean cartwheel (C, cC, scC), Loop a air Loop (L, aL). Blunt, clean blunt a air blunt (B, cB, aB). Spin, clean spin a super clean spin (S, cS, scS).
• Automatické započítávání nižších figur je pouze v rámci jedné figury. Příklad: I když udělám 20x pravý SuperCleanCarthwheel, započítá se pouze pravý ScC, CleanCarthwheel a Carthwheel. (nikoli už SuperCleanSpin…až…Spin)
• Bonus Huge (50b.) může přidat rozhodčí jednou k figuře z variečního listu. Podmínky pro Huge upřesní Hl. Rozhodčí před závodem!

• Vstupní figury začínají nad válcem nebo vlnou, časomíra se spouští při vjezdu do válce/vlny. Pro její započtení musí být provedena ve válci/vlně. Započítává
• Varietní rozhodčí a výpočet skóre
• 4 varietní rozhodčí – nejvyšší a nejnižší body se škrtnou a počítá se průměr ze zbylých dvou
• 1 vrchní rozhodčí - dohlíží nad rozhodčími a zapisovateli
• Hodnocení rozhodčích
• Při každé jízdě by měl rozhodčí hlásit body zapisovateli a ten je zapisuje na papír nebo do el. zařízení

• Odpovědnost vrchního rozhodčího
• Vrchní rozhodčí je zodpovědný za rozhodčí a rozhodcovské stanoviště a nikdo nemůže zvrátit nebo změnit jeho příkaz.
• Konzultuje jízdy a v případě potřeby radí rozhodčím ( a radí se s nimi)
• Dohlíží na rozhodčí, zapisovatele a hodnocení.
• Stará se o nenadržování a fair play.
• Řídí časoměřiče a komentátory pokud je to nezbytné.
• Dohlíží nad průběhem závodu.
• Dává příkazy/instrukce závodníkům pokuje to nezbytné.
• Startuje jízdy.
• Koordinuje časový rozvrh a instruktáž rozhodčích a zapisovatelů.
• Zjišťuje významné změny od kapitánů týmů.
• Bude nezávislý na jakémkoliv týmu.
• Vrchní rozhodčí nebude
• Členem protestní poroty.
• Hlasovat o problémech.
• Oficiálně zkoumat jakékoliv video důkazy.

• Protesty a diskvalifikace
• Protestní komise se skládá z 5 členů: Zástupce pořádacího města, Zástupce organizátora a tří dalších zkušených závodníků ze tří různých měst (pokud je to možné)
• Protestní komisi určí ředitel závodu po eventuelní poradě s hl. rozhodčím.
• Protest podává protestující závodník s podporu minimálně dvou dalších, zkušených závodníků ze dvou různých měst, pokud možno.
• Protest musí být podán do 30ti min. po zveřejnění výsledků, spolu s kaucí 1000Kč. která propadá v případě zamítnutí.
• Verdikt Protestní komise je konečný a nezvratný.
• Organizátor (ředitel závodu) má právo, po poradě s hl. rozhodčím, diskvalifikovat závodníka za nesportovní chování nebo opakovanou neukázněnost.

Příloha A. – Tabulka ohodnocení figur

FIGURA BODY HODNOCENÍ POPIS FIGURY
Předem/Zadem
Levá/Pravá

Ender 10 P/Z Jeden kolmý-vertikální end proveden čelem nebo zády k playspotu. Část Loopu nikoli Carthwheelu!

Pirouette 30 L/P
+
Špice/záď Pirueta – jednozáběrová, kolmá rotace na špičce nebo zádi lodě, loď musí být kolmá (70-110°) minimálně po dobu jedné celé otočky (360°)

Flat spin 10 L/P Plochá (0-45°)otočka (o celých360°!) lodi v playspotu.

Clean spin 20 L/P Plochá (0-45°)otočka (o celých360°!) lodi v playspotu, celé na jediný záběr listu pádla.

Super clean spin 40 L/P Plochá (0-45°)otočka (o celých360°!) lodi v playspotu, celé bez jediného záběru listu pádla.

Shuvit 20 L/P Dvě ploché (0-45°) na sebe navazující protisměrné otočky (o 180°) nebo plochý Splitwheel.
Příklad: začnu Flatspin a v půlce (po 180°) se vrátím zpět do výchozí pozice(dokončím druhou protisměrnou 180°)

Round house 30 L/P Dynamická plochá otočka (okolo 45°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes špičku a končící v back surfingu nebo zády k playspotu.
Defacto se jedná o plochý Blunt

Clean round house 50 L/P Dynamická plochá otočka (okolo 45°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes špičku a končící v back surfingu nebo zády k playspotu. Celé provedeno bez záběru listu pádla.
Defacto se jedná o plochý CleanBlunt

Back round house 40 L/P Dynamická plochá otočka (okolo 45°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes záď a končící ve front surfingu nebo čelem k playspotu.
Defacto se jedná o plochý BackBlunt

C Clean back round house 60 L/P Dynamická plochá otočka (okolo 45°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes záď a končící ve front surfingu nebo zády k playspotu. Celé provedeno bez záběru listu pádla.
Defacto se jedná o plochý CleanBackBlunt

Blunt 40 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes špičku a končící v back surfingu nebo zády k playspotu.

Clean Blunt 100 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes špičku a končící v back surfingu nebo zády k playspotu
Celé provedeno bez záběru listu pádla.

Air Blunt 80 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes špičku a končící v back surfingu nebo zády k playspotu. V průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na malý okamžik do vzduchu.

Clean Air Blunt 140 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes špičku a končící v back surfingu nebo zády k playspotu
Celé provedeno bez záběru listu pádla a v průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na malý okamžik do vzduchu.

Back Blunt / Stab 60 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes záď a končící ve front surfingu nebo čelem k playspotu.

Clean Back Blunt 120 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes záď a končící ve front surfingu nebo čelem k playspotu.
Celé provedeno bez záběru listu pádla.

Back Air Blunt 100 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes záď a končící ve front surfingu nebo čelem k playspotu.
V průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na malý okamžik do vzduchu.

Clean Back Air Blunt 160 L/P Dynamická šikmá až kolmá otočka (min. 45°-90°) o 180° na „zelené vodě“ (vlna nebo přitékající vlnová část playspotu) provedená přes záď a končící ve front surfingu nebo čelem k playspotu.
Celé provedeno bez záběru listu pádla a v průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na malý okamžik do vzduchu..

Panam 120 L/P Dynamická kolmá až překolmená otočka (90°-110°) o 180° na „zelené vodě“ – vlně provedená přes špičku, exploduje do vzduchu a končící v back surfingu, zády k playspotu. V průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na okamžik zcela do vzduchu.
Příklad: fakt krutě protaženej, vzdušnej,pastvertikální blunt.

Clean Panam 160 L/P Dynamická kolmá až překolmená otočka (90°-110°) o 180° na „zelené vodě“ – vlně provedená přes špičku, exploduje do vzduchu a končící v back surfingu, zády k playspotu. Celé provedeno bez záběru listu pádla a v průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na okamžik zcela do vzduchu.
Příklad: fakt krutě protaženej, vzdušnej,pastvertikální blunt

Back Panam 160 L/P Dynamická kolmá až překolmená otočka (90°-110°) o 180° na „zelené vodě“ – vlně provedená přes záď ,exploduje do vzduchu a končící ve front surfingu, čelem k playspotu. V průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na okamžik zcela do vzduchu.
Příklad: fakt krutě protaženej, vzdušnej,pastvertikální Back Blunt.

Clean back
Panam 200 L/P Dynamická kolmá až překolmená otočka (90°-110°) o 180° na „zelené vodě“ – vlně provedená přes záď ,exploduje do vzduchu a končící ve front surfingu, čelem k playspotu. Celé provedeno bez záběru listu pádla a v průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na okamžik zcela do vzduchu.
Příklad: fakt krutě protaženej,čistej, vzdušnej,pastvertikální Back Blunt.

Cartwheel 30 L/P Dva na sebe plynule navazující endy ve stejném směru, oba endy musí být přes 45° (45°-135°)
Příklad: prostě válím sudy a mám na sobě oblečenej kajak či C1

Cleanwheel 50 L/P Dva na sebe plynule navazující endy ve stejném směru, oba endy musí být přes 45° (45°-135°)
Celé provedeno jedním záběrem listu pádla.

Super Cleanwheel 70 L/P Dva na sebe plynule navazující endy ve stejném směru, oba endy musí být přes 45° (45°-135°)
Celé provedeno bez záběru listu pádla.

Splitwheel 60 L/P Dva plynule navazující endy se změnou směru rotace mezi oběma endy. Jeden end musí být proveden s úhlem přes 45° a
druhý přes 70° stupňů.
Dva plynule navazující endy se změnou směru rotace mezi oběma endy. Jeden end musí být proveden s úhlem přes 45° a
druhý přes 70° stupňů.

Felix 80 L/P 360° stupňová kombinace otočky a eskymáku, otočka provedená s obratem (= eskymákem), kde je alespoň 180 stupňová rotace provedena hlavou dolu. Figura musí být dokončena do základní surfařské pozice.
Defacto nevzdušný Helix

Tricky Woo 150 L/P Tří endová figura. 2 endy přes 70° a jeden přes 45°. Celá figura je provedena jedním listem (nikoli jedním záběrem). První end je zahájen jedním směrem přes špičku půlpirueta - Splitwheel. Druhý end na zádi (půlpirueta) se přes 180° rotaci vrací zpět (dokončí pomyslnou 360° rotaci okolo vertikály). Třetí end na špičce pokračuje ve směru prvního endu.

Lunar Orbit / matrix 150 L/P Dvou endová sekvence začínající ve válci s 360° stupňovým vertikalním podmáčknutím zádi následovaný piruetou na zádi. Oba edny musí být přes 70°. Jsou provedeny pomocí jednoho listu. Poté následuje třetí end jako do carthwheelu.

Mc Nasty 150 L/P Figura začíná zády k playspotu, možno i v backsurfu či backblastu (do této pozice se většinou závodník dostává dynamickým půlspinem s šikným zasknutím/proříznutím špičky) Následuje dynamická rotace trupu jezdce čelem k válci a mrsknutí Loopu (jeho druhé části) Figura končí dokončením loopu a čelem k playspotu.

Phoenics monkey 150 L/P Figura začíná čelem k válci 360°Piruetou (začíná a končí čelem k válci) provedenou jedním záběrem přesruku následovaná agresivním mrsknutím Loopu a končící čelem k válci.

Loop 70 předem Salto -dva následující endy 70°-110° při kterých paluba/dno lodi zůstává čelem/zády k proudu. Figura začíná a končí čelem proti proudu.

Back Loop 90 zadem Salto po zadu- dva následující endy 70°-110° při kterých paluba/dno lodi zůstává čelem/zády k proudu. Figura začíná a končí zády proti proudu.

Air Loop 100 předem Salto vzduchem -dva následující endy 70°-110° při kterých paluba/dno lodi zůstává čelem/zády k proudu. V průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na malý okamžik do vzduchu.
Figura začíná a končí čelem proti proudu. Loď se musí (Salto/kotrmelec)

Air Back Loop 120 zadem Salto vzduchem pozadu -dva následující endy 70°-110° při kterých paluba/dno lodi zůstává čelem/zády k proudu. V průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na malý okamžik do vzduchu a je prováděna pozadu.
Figura začíná a končí zády proti proudu.

Space Godzilla 100 předem AirLoop s 90° rotací (1/2 vrutem) mezi oběma edny. Oba endy musí být 70°-110°.
V průběhu otočky se musí loď dostat alespoň na malý okamžik do vzduchu.

Flip turn / Side kick 100 L/P Agresivní vzdušné zaseknutí hrany/boku do „zelené vody“.
Zaseknutí podél vodorovné osy min. 90°
Rotace podél kolmé osy min. 45° (podobné Shuvitu)
Figura začíná a končí ve front surfu

Donkey Flip 120 L/P Figura též známá jako Californian Roll, jednoduše řečeno vzdušný eskymák na vlně, loď by měla být po dobu 180°z 360°ve vzduchu. Ono jinak by se asi jezdec neudržel v playspotu. Začíná a končí se ve front surfu

Air Screw 160 L/P Figura
také zjednodušeně řečeno jako vzdušný eskymák na vlně, loď i tělo by měly být po dobu 180°z 360°ve vzduchu. Ono jinak by se asi jezdec neudržel v playspotu. Začíná a končí se ve front surfu

Helix 170 L/P 360° kombinace spin/sidekick/eskymák. Alespoň po 180° musí být hlavou dolu a loď ve vzduchu. Hlava a ramena mohou být ve vodě. Figura musí být dokončena do základní surfařské pozice.

Trophy 1 100 Nová atraktivní figura střední obtížnosti. (musí být detailně popsána a nejlépe předvedena hl. a ostatním rozhodčím v tréninku nebo jindy před závodem)

Trophy 2 200 Nová atraktivní vzdušná figura vysoké obtížnosti. (musí být detailně popsána a nejlépe předvedena hl. a ostatním rozhodčím v tréninku nebo jindy před závodem)

Entry 1 30 Jednoduchá vstupní figura - jeden vertikální end zahájený po proudu (jednoendový wavewheel)

Entry 2 80 Středně obtížná vstupní figura - dva spojený endy, jako entry loop nebo non-aerial kick flip, fischer king

Entry 3 120 Arial nebo clean figura vysoké obtížnosti - dva spojený ends, jako air entry loop nebo aerial kick flip.

Huge Bonus 50 Bonus za velmi vysoký airmove. Čistý, dobře viditelný airmove, při kterém je loď pádlo a tělo včetně hlavy minimálně 30 cm nad vodou.
(tento bonus je v pravidlech hlavně pro případ závodů na velkých spotech jako např.Lion které takové polety umožňují, možnost udělování Huge bonusu určuje hl. rozhodčí před závodem po poradě)

Typ článku: 

CAPTCHA
Slouží k ověření, zda jste skutečný návštěvník a k zabránění spamu