BUNKR Troja - Pravidla a podmínky 2024

Milí bunkrovníci. Sezona a náležité povinnosti jsou opět zde.

Systém placení pro bunkrovníky:
Jelikož bunkrovník musí být člen CNAWRu a zároveň musí mít i permici na trojský kanál,
pro zjednodušení se bude vše platit v jednom na CNAWR účet a to do 15.3. 2024

ČU: 2800222911 / 2010

VS: rodné číslo
Zpráva pro příjemce: jméno za koho je placeno; za co je placeno (členské, bunkr, permice, jistina); rok za který je placeno

Tyto informace prosím poslat také emailem na info[at]cnawr[dot]cz

Poplatky: 3800kč (200 členské CNAWR, 800 bunkr, celoroční permice na USD v Tróji 2800Kč)

Jistina:
Všichni začínajicí bunkrovníci musí na stejný účet zaplatit jistinu 1000KČ.
Je to vratná záloha, která se po řádném odchodu z bunkru vrací. 

Permice:
Cena za permici byla USK letos stanovena na 5000KČ. Pro naše členy je cena 2800KČ.

Pokud máte permanentku od jinud (což lze), můžete mi poslat kontakt na toho, kdo vám ji zařizuje
a já si to u něj ověřím. V takovémto případě se platí bunkrovné jen 1000kč.

Bunkrovné musí být připsáno na účet do 15.3.2024, jinak nebude možné permanentku objednat a vy přestáváte být členy Bunkru.

Samozřejmě může nastat i situace, že bude problematické všechny poplatky do požadovaného termínu zaplatit.
Prosím, řešte to individuálně emailem, známe se a domluvíme se.

Brigády:
Pokud jste neodpracovali nebo nemáte zapsány brigády, tak si rovnou k platbě za každou ze dvou povinných hodin

připočtěte 500Kč. Členi kteří mají resty z roku 2023 nebudou mít možnost nadále pobývat v Bunkru!!!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/192N2St28VpUl71nUY_azDrlBAsXaPQtS...

Pokud za výše uvedených podmínek nechcete být dále bunkrovníky, oznamte to prosím co nejdříve.

Brigády letos: 

Za rok 2024 je pro každého člena bunkru povinných 2 hodin brigády, které mají být
primárně utraceny na údržbě a úklidu bunkru. Pomoc na akcích CNAWRU je až druhá v pořadí důležitosti.
Argumenty, že nebylo dost závodů a vy jste si neměli kde brigády odpracovat nebudu uznávat.
Každá neodpracovaná brigádnická hodina je oceněna 500Kč.
Pokud nebudete mít odpracováno budu po vás chtít peníze za neodpracované hodiny.

Brigády si evidujete sami v tomto dokumentu:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/144kWQb0lKjSIfv-rhQUiZg7XG6Tqtvf8CTPjdCA-qyI/edit#gid=1826163206

Každý měsíc budu ukládat jeho kopii. Brigáda bude uznána, pouze pokud bude zapsána do 60 dnů
(2 měsíce) od jejího odpracování.

Každý si bude dávat svojí loď na svoje místo.

Když něco potřebujete řešit:
Karel Brabec, Bunkrmajstr, charlie[at]cnawr[dot]cz

CNAWR

Typ článku: