Zápis ze schůze 7.10.2004

Přítomni: Bjeta, Řezník, Filous

Omluveni: Davídek, Lukáš, Macák

Zapsal: Filous

 1. HYDRO - předkládat výboru dvoustranu Cnawr novin než odchází do tisku vznesl: Bjeta, vyřizuje: Filous, termín: průběžně
 2. WEB CNAWR - odstranit titulní stranu obsahující Trojský závod vznesl: Filous, vyřizuje: Lukáš, termín: ihned
 3. LOGO HIKO - v liště na webu CNAWRu odstranit, vznesl: Řezník, vyřizuje: Bjeta, termín: ihned
 4. WEB design - nová tvář webu v přípravě, vznesl: Řezník, vyřizuje: Bjeta, termín: téma příští schůze
 5. BOAT BRNO - Boat Brno v termínu 11-14.11.2004 pouze exhibičním vystoupením (oprava Hydro)

  připravit program, vznesl: Filous, zajišťuje: Filous (prezentace, fotky, film a další program)

  jak je naše exhibice ohodnocena finančně, vznesl: Řezník, vyřizuje Filous, termín: ihned
 6. SPONZOŘI - prezentační materiál, připravit cd a ostat. mat., vznesl: Řezník, vyřizuje: Filous (Lukáš), termín: ihned OBSAH PREZ. CD - fotky, spot z Troji, 5×pdf - cnawrnoviny 04, monitoring firmy Newton 07-08/04, výsledkové tabulky 2004 (I zahraniční), neskenované články z tisku, zpráva o rodeu v letošním roce, cíle do budoucna (např. EuroCup 2005)
 7. KARNEVAL - uskutečníme 4.12.2004 opět v Kotvě Braník, vznesl: Řezník, termín a pochutiny zajistí: Davídek soutěže promítání a program: Filous, DJ*- Řezník, karneval - téma Zvířátka,reprodukovaná muzika, promítání, soutěže, příspěvek na web - vznesl: Bjeta, vyřizuje: Filous, termín: 31.10.
 8. TROJA ROZPOČET vznesl: Bjeta, vyřizuje: Řezník (Filous), předběžné výdaje cca 185 tis, předběžné příjmy cca 135 tis cíl bylo zachovat rozpočet trojského závodu v hodnotě 50tis splněno
 9. NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA TROJU žádáme navýšení příspěvku na Trojský závod od ČSK v hodnotě 30 tis., vznesl: Filous, vyřizuje: Filous (Lichtág), termín: ihned
 10. FILM Z TROJSKÉHO ZÁVODU - pokud bude příspěvek od ČSK kladně vyřízen s těchto financí bude vytvořen film z trojského závodu v ceně 20 tis., vznesl: Filous, vyřizuje: Filous ( Petr Kašpar) termín: 12/04
 11. TRIČKA pro zahraniční závodníky- vytvořit seznam triček pro zahraniční zájemce (závodníky) na základě našeho požadavku a zaslaného E-mailu závodníci odpoví na anketní otázky , natočí na DV materiál, a obratem obdrží trička s Trojského závodu, vznesl: Filous, vyřizuje: Lukáš, termín: ihned
 12. HYDRO - obsah čísla 6/04, vznesl: Filous, vyřizuje: Filous, termín: 15.10.2004 výsledky trojského závodu v tabulce, výsledky ME Sort v tabulce, rozhovor, upozornit na chybu ve výsledcích v článku o Troji, termín karnevalu a téma
 13. HYDRO - článek z festivalu Bitches, zrušeno
 14. HYDRO - cnawr noviny budou vždy obsahovat reportáž o proběhlých akcích a výsledky vždy na konci do tabulky nebudeme výsledky uvádět do textu pro zpětné dohledání a především pro sponzory, výsledky 5 v pořadí (head to head), vznesl Filous, vyřizuje Filous, termín: od následujícího čísla
 15. RAMPA LIBEREC - exhibice na nově připravované víceúčelové rampě v příštím roce v Liberci vznesl: Jan Kolář, odsouhlaseno výborem, vyřizuje Filous, termín: bez termínu
 16. ROZŠÍŘENÍ CNAWRU návrh podmínek pro vstup celých vodáckých oddílů pod CNAWR vznesl: Bjeta, vyřizuje: Filous (Lichtág), termín: 31.10.2004
 17. TISKÁRNA CNAWR - je nefunkční v bunkru a potřebuje dopravit Praha 6, detekovat cenu, popřípadě vyčistit vznesl: Filous, vyřizuje: Filous, termín: 31.10.2004
 18. LÉKÁRNA - v bunkru zajistit lékárnu a to mobilní která bude i na každých závodech vznesl: Filous (Pomeranč), vyřizuje: Řezník (osloví Luxu aby sestavil složení), termín: 12/04 kontrolovat bude Pomeranč, popřípadě navrhnout děvče pro správu
 19. SEZNAM ZÁVODŮ - předběžný počet závodů a místa konání v příštím roce místa závodů nabídne výbor formou ankety a zájemci o uspořádání závodu se budou hlásit o závod s navrženým termínem, vznesl Řezník, vyřizuje, Řezník, termín 31.10.2004 (výjimkou je trojský závod a závod v Sopotnici viz níže)
 20. EUROCUP 2005 - v případě jeho přidělení bude Trojský závod závodem evropského poháru a MČR. Nebude tedy započítán do Rodeo Tour. Důvodem je složité zpracování výsledků během závodu a výsledné vyhlášení pro vítěze závodu, bude tedy vyhlášení Mistra ČR, vítězů závodu EC a celkové pořadí EC 2005. SOPOTNICE - předpokládaným posledním závodem 2005, Finálový závod Rodeo Tour, v termínu srpen - září.
 21. EUROCUP 2005 -podrobnosti pro pořádání závodu, sponzoři, podmínky, apod vznesl: Řezník, vyřizuje: Řezník (Fidus)
 22. DOKA smlouva o sponzoringu, vznesl: Filous, vyřizuje:. Řezník, termín:ihned
 23. STUDENT AGENCY - smlouva barter vznesl: Filous, vyřizuje: Řezník, termín: ihned
 24. DOKA - předat smlouvu o sponzoringu a doklady o prezentaci a vyřídit finanční částku 20 tis. vyřizuje: Filous, termín: Ihned
 25. KANOE MATTONI - vyrovnat účastníkům exhibice odměnu, vznesl: Bjeta, vyřizuje: Řezník

  REPREZENTACE - vyrovnat příspěvky reprezentantům, vznesl: Řezník, vyřizuje: Řezník
 26. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7 - dokončit doklady o převzetí finanční podpory MČ Prahy 7, vznesl: Filous, vyřizuj: Filous, termín: 15.10.2004

Typ článku: