Zápis ze schůze 14. února 2006

Přítomni: Fiedler, Křiklán, Poduška, Bětík, Bartoň, Kupka, Druckerová j.h.

Rodeo Tour
R. Hrček potvrzuje konání závodu Moravice 20. - 21.5.06 (povodí přislíbilo 17h tekoucí vody pro závod a tréning) MČr v Troji pokud bude volný kanál, pokusíme se závod posunout z důvodu kolize s EC Thun o týden později (26.-27.8.06).
Euro Cup
Závod v Augsburgu(D) přesunut na 6. 7. 5. 06 (Řezník se spoji s J. Kaiser, aby nám byl nápomocná při získáni nevrácených start. čísel z loňké Troje).
Web
Lukáš Bartoň a Marin Bětík se z časových důvodů nemůžou věnovat webu, proto Lukáš vytipuje a osloví nového webmastera, který bude obsluhovat komplexně celý web a to jako honorovanou zakázku. Rovněž mu bude zadán redesign www.cnawr.cz
Příspěvky CNAWR
zůstávají ve stejné výši jako loni, platba do konce března 2006. (aktualizovat upoutávku z loňska termín do 20.02.06 - Macák +Honza Suchý)
Výroční schůze CNAWR
se koná v pátek 17. 3. 06 v 19, 00 v loděnici Konstruktiva KV, Lodnická 1a, Praha 4. (upoutávku publikovat na webu - termín do 20.02.06 Macák +Honza Suchý)
Bunkr
brigády za rok 2005 vyhodnotí a dodá k publikování na webu D.Kupka do 20.02.06
Aktualizace mezinárodních pravidel a nominace na EC
překlad a nominační kriteria dodá Kosatka (termín do 20.02.06)
Sponzoři
sponzorské CD zařídí s P.Kašparem Bjeta ( 1. týden v březnu)
Zadávání dat do PC během závodů + výsledky
Lukáš Bartoň letos dělat nemůže, sháníme dobrovolníky na zaškolení (tato práce je placená 500kč za jeden závodní den)
Hydro + KRK
zařizuje Macák, jemu Kosatka dodá nom kritéria na Ec a výtah z aktualiz. pravidel.
Permanentky do Troje
vyjedná s P.Přindišem Macák

Zapsal Macák

Typ článku: