Roundhouse

Round House je v podstatě plochý Blunt. Pokud se budeme snažit o Blunt a nepovede se nám dostatečně zvednout záď, je to Round House či dynamická plochá půlotočka. Blunt je v pravidlech popsán jako vertikální dynamická otočka – přehození zádi – nad zelenou vodou. Pro nácvik je ideální hladká rychlá vlna ve tvaru srpku měsíce. Na ní využijeme hlavně její ramena. Pro první pokusy je dobré zvládat surfing – pohyb po vlně, případně i Flat Spin, který ovšem ke zvládnutí Bluntu není potřeba.

Jedeme šikmo vlnou. Loď necháme pokračovat v jízdě tak, aby najela na rameno, ale naše tělo už v tuto dobu provádí protináklon. Pádlo máme rovnoběžně s lodí a listem, zasazeným u zádě, řídíme loď (lepší variantou je řídit loď aktivním pádlováním). Vykloníme se z lodě, jako bychom si chtěli lehnout na vodu, a teprve poté kyčlemi změníme náklon. Čím více si lehneme na vodu (vykloníme se), tím snáze se provádí náklon. Neleháme si na pádlo! Teď už jen pomocí kontrazáběru pádlem (podobně jako u Cartwheelu – protirotací ramen vůči kyčlím) a chodidly zatlačíme špičku dolů pod vodu. V tu chvíli by měla záď proletět vzduchem. Úhel lodi k proudnici, velikost náklonu a setrvačná síla určí průběh figury.

 

  video by: Peter Csonka

Body: 15

 Clean: +10

 Super Clean: +20

 Air: +10

 Huge: +20

 

Typ článku: