ME Lienz 2010

Pondělí 14. Června 19:30
Do velitelství dorazila urgentní správa, ve které Divize A naléhavě prosila o poskytnutí posil pro jižní frontu.

Pondělí 14. Červen 19:35
Ještě téhož dne velitel vysílá dvě obrněné jednotky. Na palubě vozu značky W. je přítomna tato posádka: Velitel Michalinovič, důstojník Langošovič, řidič Červajzkowski. Vůz je vybaven palebnou silou třídy Š11° a tajnou útočnou zbraní značky „HOLBA“. Posádka druhého doprovodného vozu značky M. nesoucí zbraň hromadného ničení „SAGO saigon“ byla osazena vrchním nadporučíkem a zároveň i řidičem Špindlajzem, který je doprovázen ošetřovatelkou Lucindou, též je přítomen i Zíbís, jemuž funkce bude přidělena během akce. Obě vozidla jsou vybavena zásobami pro posádku na 7 dní.

Pondělí 14. Června 22:45
Již překračujeme hranice republiky a míříme stále více na jih po rychlo-silnici č.S6 směr Wien, Graz, Klagenfurt, Villach. Cestu nám stěžuje jednak nepřízeň počasí v podobě deště a husté mlhy, ale také usínající řidič probouzející se až za výstražnou silniční čarou.

Úterý 15. Června 3:45
107km, které nás dělí od cílového stanoviště, jsme zpozorovali neznámé vozidlo, jímž jsme byli sledováni. Jsme přinuceni změnit trasu, a tak obě vozidla sjíždí ze silnice č.S6 na souběžnou vedlejší cestu č.100.

Úterý 15. Června 5:00
Přijíždíme do cílové stanice Lienz. Po dlouhé cestě je posádka znavena a tak velitel rozhodne o zaslouženém odpočinku. V přestrojení za „Houšťky“ (Houšťák – intelektuální osoba na vysoké úrovni žijící převážně v podhůří východočeských hor) se zasouváme do spacích pytlů a přečkáváme vlhké ranní klima.

Úterý 15. Června 10:00
Jsme vyrušeni z hlubokého spánku. Zpočátku v šoku se domnívajíc, že jsme byli vyfotografováni špiony nepřátelských jednotek. Později s úlevou zjišťujeme, že ony osoby s fotoaparáty byly pouze místní občané, kteří jsou poctěni návštěvou tak vyspělé civilizace.

Úterý 15. Června 11:00
Vydáváme se na průzkum našeho speciálního tábora, který zde byl postaven jako neutrální území pro všechny jednotky. Zděšeni početnou přesilou nepřátelských pluků okamžitě vyhledáváme Divizi A, která prosebně požadovala pomoc.

Úterý 15. Června 11:05
Měli jsme štěstí, že Áčkaři jsou proslaveni svojí odlišností od ostatních a tak jsme je našli pouze s použitím sluchu a čichu.

Úterý 15. Června 11:30
Připojili jsme se k Divizi A, jejíž velitel je všemi obávaný vojevůdce Bjan Bábáč z Brnčířů, jeho hlavní rádce a vševědoucí osoba major Zoldberg. Ti nám popsali aktuální dění v táboře a obeznámili nás s obecnými pravidly. Dozvěděli jsme se, že v den našeho odjezdu byly vyslány ještě dvě posádky, Divize C a D. Na palubu obrněného transportéru zn. „Mazlik“ byla vybrána čtyřčlenná posádka. Kapitán vozu Grazhl spolu s četařkami Vacci a Lucci. Špionážní funkci ve vozidle zastává desátník Pepéz. Cestou jim prý selhávala všemožná technika. Nejprve byli z dohledu všech družic a tak GPS systém (neznámé značky) vypočítal nevýhodou trasu, snad podle konstelace hvězd. Poté se objevila závada na samotném vozidle, ale i přesto dorazili na místo určení s nepatrnou prodlevou. Druhý transport startoval na území dnešního Slovenska, kde převážnou většinu jednotky tvořili najmutí žoldáci, mezi nimi i plukovník Kati. Jejich vozidlo nemělo na cestě žádné technické komplikace.

Úterý 15. Června 15:15
Již v tak krátkém čase, neaklimatizováni, byli všechny 4 divize vyzváni k přehlídce bojové techniky. Bohužel jsme měli vyhrazen malý časový prostor (cca 28 min.) a tak jsme nemohli ukázat veškerou palebnou sílu.

Úterý 15. Června 17:00
Následuje obhlídka okolí, geografické zakreslení terénu, zjištění nouzových úniků z tábora a fotošpionáž pro podrobné večerní zkoumání. V poslední řadě se rozdělují všechny divize na dvě skupiny. Jedna zaujímá místo v FCC (Falcen Comfort Camping), druhá osidluje neutrální území P (Parkplatz).

Úterý 15. Června 18:00
Mobilizace všech jednotek za účelem napadení nepřátelského hradebního sídla Schloss Bruck a vyslání trojského koně (Bjan Bábáč z Brnčířů, Zoldberg) v předstihu jako plán B (plán A – SAGO Saigon).

Úterý 15. Června 19:55
Pomocí vozu zn. W se téměř všechny divize přesouvají pod brány Brucku.

Úterý 15. Června 19:56
Stále se přesouváme.

Úterý 15. Června 20:00
Zahájen výpadek a tvrdý úder na přední křídlo Schloss Brucku. Nepřítel opětoval náš útok, ale tajná útočná zbraň HOLBA, spolu s vyspělou technikou dobývání (SAGO Saigon) odráží odpor a zatlačuje nepřítele do slepého nádvoří.

Úterý 15. Června 20:05
První ztráty. Je nám zabavena tajná zbraň HOLBA a částečně v sobě musíme potlačit emoce a adrenalin vyvolaný SAGO Saigonem. Naštěstí nepřátelé s otevřenou náručí přijímají našeho lstivého trojského koně a tak můžeme nadále pokračovat s umocňováním SS (SAGO Saigon) a rychlou spotřebou nashromážděných schloss-bruckých zásob. Zároveň zabíráme příhodné místo na schodišti pod arkádami, ze kterých bude možnost veškerý odpor s přehledem zažehnat.

Úterý 15. Června 22:00
Vyhlášeno dobytí Schloss Brucku.

Úterý 15. Června 22:01
Kolonizování původních obyvatel.

Úterý 15. Června 22:30
Vydány rozsudky na některé zajatce a kolonizátory (aplikace alkoholu – selhání heparu - mdloba)

Úterý 15. Června 22:45 (orientační čas)
Demobilizace převážné části jednotek. První noční hlídka: vojevůdce Bjan Bábáč z Brnčířů, major Zoldberg, četařka Vacci.

Středa 16. Června (dopoledne)
Po vítězoslavné snídani se přesouváme na stanoviště P druhé divize, která měla noční na hradě. Zjišťujeme: major Zoldberg byl vykázán za hradby Brucku, kde si pokoušel zajistit alespoň základní potravu pro přežití v místní kašně plné ryb. Vojevůdce Bjan Bábáč z Brnčířů kapituloval a hledal místo kde by složil hlavu. Nakonec mu byl poskytnut azyl v našem táboře FCC. Zpráva o četařce Vacci bohužel zmizela z kartotéky.

Středa 16. Června (11:00)
Den konání první bitvy o nadvládu nad územím. První bitva probíhá na bojišti zvaném K1Ž. Zde jsou vyslané do boje četařky Vacci, Lucci a plukovník Katti. Bohužel ve velké přesile je poražena četařka Lucci s plukovníkem Katti. Obě jsou hospitalizováni s poraněním: četařka Lucci 20 průstřelů, plukovník Katti 15 průstřelů. Četařka Vacci vyklouzla bez těžkých zranění (pouze poškrábána na šesti místech) a proto může být nasazena do bojů následující dny.

Středa 16. Června (Celý den)
Probíhá oprava vozidla zn. Mazlik. Techničtí specialisté diagnostikují hned několik závad, které by mohli mít za příčinu nehybnost vozidla vpřed i vzad. Vojevůdce Bjan Babáč z Brnčířů naznačuje, že automobilem lze také pohybovat i vzhůru a to tak, že diriguje zapálenými sirkami okolo otevřené palivové nádrže.

Středa 16. Června (15:00)
Další plánovaná bitva na královském území C1. Do boje nastupuje major Zoldberg, kapitán Grazhl a náš řidič Červajzkowski. Major Zoldberg si počíná jako rozený zabiják, který ví, co chce (Někteří poražení později tvrdí, že zahlédli válečné znamení na jeho helmě s heslem „Born to Kill“). Také se mu to podařilo a dnešní bitvu pro nás vyhrál bez jediného škrábnutí. Omámen výpary z opravovaného vozu zn. Mazlik částečně ochromili kapitána Grazhla, který je 13x bodnut. Řidič Červajzkowsi je trefen šrapnelem na 6. místech. Přes doktorovo varování, aby již zanechal bojování, se rozhoduje, že bude stát po boku Zoldberga v dalších bitvách. Kapitán Grazhl doktorovo varování akceptuje.

Středa 16. Června (17:30)
Po zbytek dne je vyhlášeno volno a někteří dostávají propustky. My jsme mezi nimi a tak vyjíždíme na místní cvičiště zvané Isel. Hned na prvním úseku je možné střílet ze zbraní PanAm, California Roll, Back Step. To se daří pouze nadporučíkovi Špindlajzovi, který střílí celou dobu a nikoho ke „svým“ zbraním nechce pustit. Vojevůdci Bjanu Babáči z Brnčířů se daří pár zbraní Špindlajzovi vytrhnout z rukou a tak si také párkrát vystřeluje. Ostatní se musí spokojit pouze s ručními zbraněmi zn. Blunt, aj.

Středa 16. Června (18:00)
Jsme stále na cvičišti Isel, ale přesouváme se níže na zbylá dvě stanoviště, kde nadporučík Špindlajz již půjčuje těžké zbraně i ostatním, ale pořád je znatelná jeho přesnější muška na dlouhé vzdálenosti.

Středa 16. Června (20:00)
Večerka probíhá ve stylu velkého úklidu, jelikož přijíždí admirální delegace. Generálmajor Křivohrádek a Generálporučík Špindlajz st., kteří zůstávají ve stanovišti FCC, Kapitán Dušo Babáč z Brnčířů st. spolu s první dámou a jejich dcerou se usídlují ve stanovišti P. Doprovází je jejich osobní přítel Carl.

Čtvrtek 17. Června (10:00)
Ranní rozcvička.

Čtvrtek 17. Června (11:00)
Schyluje se k nejpočetnější bitvě. Celkem je spatřeno 54 nepřátelských jednotek. Na přední frontu putují nadporučík Špindlajz, Zíbís (nyní již nosící hodnost Svobodník),špion Pepéz, důstojník Langošovič a vojevůdce Bjan Babáč z Brnčířů.

Čtvrtek 17. Června (12:00)
Začátek bitvy na bitevním poli K 1M

Čtvrtek 17. Června (13:00)
Podle posledních zpráv padli tři naši vojáci, ztráty na nepřátelské straně jsou katastrofální. Svobodník Zíbís schytal plnou dávku (52 střelných ran), když obětoval své tělo jako štít důstojníkovi Langošovičemu. Bohužel jeho hruď dlouho nevydržela tlak střel a tak celých 31. kulek „propustil“ přímo do důstojníka. Špion Pepéz byl raněn skrz štěrbinu camery obscury a to hned 45x. Špindlajz a Bjan Babáč z Brnčířů vydrželi mocnou přesilu a pouze s drobnými oděrkami (Š.13, B.14) a odcházejí z bitevního pole se vztyčenou hlavou.

Čtvrtek 17. Června (20:00)
Válečná porada

Pátek 18. Června (9:00)
Nadporučík Špindlajz a vojevůdce Bjan Babáč z Brnčířů jsou probuzeni časně z rána a převezeni na frontu (bojiště K1M).

Pátek 18. Června (12:00)
Začíná další bitva. Nejčastější zbraní je typ Mc Nasty a Phoenix Monkey s náboji zn. Loop & Cartwheel. Vojevůdce Bjan Babáč z Brnčířů zapomíná na účinnou zbraň zn. HOLBA a svých 14. původních jizev obohacuje o dalších 5. Bez zranění (se svými 13-ti oděrkami z předchozí bitvy) vyvázl pouze nadporučík Špindlajz, který byl donucen kapitulovat nad počtem nepřátelských odlehčených zbraní.

Pátek 18. Června (13:30)
Na sousedním poli bojuje bok po boku major Zoldberg a náš řidič Červajzkowski. Částečné smytí zoldbergova nápisu „Born to kill“ z helmy, oslabuje jeho psychologický boj a nepřítel jej poráží (8). Této situace využívá řidič Červajzkowski, který se stává jedním z těch, co přežili a jsou připraveni k dalšímu boji (4).

Pátek 18. Června (15:00)
Četařka Vacci s sebou na dalším bitevním poli K1Ž nemá po boku žádného, kdo by se obětoval a tak lítostně skládá zbraně. Naštěstí na jejím těle nepřibila žádná rána, pouze těch šest škrábanců z předchozí bitvy.

Pátek 18. Června (20:00)
Nadchází rekonvalescence raněných ve vojenském klubu WHA. Našim vojákům jsou podávány silná morfia na útlum bolesti ozn. C2H5OH. Zpočátku jsme téměř nepozorováni, nakonec vůdci útvaru.

Pátek 18. Června (22:00)
Vyhlášena evakuace klubu WHA pro možnou otravu jedovatým plynem, který je sekreován ústy téměř všemi místními vojíny a sestřičkami. Netrvá dlouho a na místo přijíždí vojenská policie ve dvou vozech. Ti se pokoušejí uklidit nashromážděné překážky ze silnice před klubem.

Pátek 18. Června (22:05)
Hlubším zkoumáním policisté zjišťují, že se nejedná o žádnou překážku, ale o členy naší Divize A,B,C i D

Pátek 18. Června (neurčeno)
Zavelen rozchod a večerka. Někteří poslouchají, jiní ignorují.

Sobota 19. Června Den D (10:00)
Dopolední program je vymezen pro přátelské soutěže na neutrálním území. Hlavní disciplína spočívá v sestavení obojživelného plavidla, které je následně testováno. Naši konstruktéři (četařka Lucci a slovenská žoldnéřka Marka) sestavují pevné plavidlo, vzdorující veškerým nepříznivým podmínkám. Navíc jej doplnili o speciální maskování ve stylu Henne (Slepice). Při ostrém testování jejich obojživelník nemá konkurenci a poráží nedokonalé soupeře. S okamžitou platností je zařazeno do sériové výroby pro vojenské účely.

Sobota 19. Června Den D (12:00)
Přátelské radovánky končí. Veškeré použitelné jednotky se mobilizují pro závěrečnou bitvu, která se bude odehrávat na všech známých bojištích. Naše divize se soustředí hlavně na zrádné místo v oblasti C1, do kterého vysílá už nejen řidiče, ale zkušeného bojovníka Červajzkowskeho. Ostatní jsou připraveni použít psychologický boj v podobě válečných pokřiků.

Sobota 19. Června Den D (12:15)
Ve vzduchu je cítit kyselý závan nepřátelských jednotek. Panuje bezvětří, onen klid před bouří.

Sobota 19. Června Den D (12:35)
Bitva začíná.

Sobota 19. Června Den D (12:36)
Nepřátelské jednotky nasazují své těžké zbraně a dávají na sebe upozornit, že je jich jasná přesila. Řidič Červajzkowski podléhá přesile, která nemá obdoby. Nasazují palebnou sílu jako Huge Air Loop, Mc Nasty. Červajzkowski má problémy s odhadem dostřelu a tak veškeré jeho rány padají mimo. Atmosféra v záloze je opravdu dusná, nejen že vše stěžuje nepřízeň počasí, ale panují zvěsti, že kdosi donáší špionážní informace k samotnému nepřátelskému veliteli, který jich využívá a jedná velice „boje-neférově“. Všichni se zamýšlíme, zda byly všechny ty oběti nutné k takovému smutnému konci. V tom se na bojišti cosi změní. Veškeré nepřátelské jednotky přestanou pokřikovat svůj vítězoslavný pokřik. Napůl padlá osoba se ještě vzchopí a jako zasáhnuta samotným Poseidonovým trojzubcem tasí ukrývané zbraně. Zjišťujeme, že ta osoba je řidič Červajzkowski. Mac, Phoenix, Huge Loop, Back, Orbit, nepřátelé se nestačí divit, s jakou neuvěřitelnou kadencí na ně padají ničivé bomby. Nastává ona osudová peripetie a vše dobré se obrací k naší straně. Nepřátelské jednotky jsou rozehnány do všemožných koutů a těm co zůstali, nezbývá nic jiného než se vzdát. Červajzkowski se tak rázem stává hrdinou, vítězem a všemi opěvovaný vůdce, kterého přemoci, se dlouho nikdo neodváží (jeho post „řidiče“ na zpáteční cestě ale zůstává).

Sobota 19. Června Den D (po obědě)
Máme též dobré zprávy z bitevního pole K1M, ve kterém zvítězili žoldnéři vedeni Pee Čonem. Jejich situace byla obdobná jako ta naše. (V pozdějších zprávách lze nalézt konspirační teorii, ve které se jejich vítězství zasluhuje nadpozemským jevům. Existuje jistá spojitost s odraženými úlomky Poseidonova trojzubce, který zasáhl našeho Červajzkowskeho a poté se roztříštil…)

Sobota 19. Června Den D (odpoledne)
Nepřátelé si sbírají své padlé vojáky. Všechny naše divize spolu se slovenskými žoldáky se přesouvají na večírek. Někteří opouštějí tábory ještě tohoto večera, neboť se mobilizují na jiné fronty a zbytek si užívá zaslouženého volna, ve kterém sdílí stejný názor, že válka je cosi, zcela postrádající jakýkoliv smysl.

Neděle 19. Června Den D (9:00)
Odjezd poslední divize B zpět na základu v Čechách.

Konec zprávy.
Jirka a Míša

Typ článku: 

Komentáře

Clanek

Cervajs. Chvalim Jirku a Misu ten clanek je naprosto perfektni. Dovoluji si i rict ze je jeden z nejlepsich tady vubec.
jinac Miso pekna fotka ta na druhe strance hned ta prvni:)

:)

Taky jsem si rád počet a než jsem si to překoktal do srozumitelna, tak uteklo spousta času.
Luxus report :))))))))
Mao

No to je pecka :-) ... moc

No to je pecka :-) ... moc mě to bavilo :-) ... nejlepší článek, který jsem tu kdy četla :-). Jíro a Míšo moc díky :-) Řeznice

Sice jsem...

...některým slovům nerozuměl, ale královsky jsem se bavil. Khlobowk dolů!!!!!!!!!!!!!!

skvěle

:) chcípám smíchy,skvělý fotky a report.resp. raport, jen tak dál