Překlad pravidel

Orientační překlad pravidel, směrodatná je anglická verze.

Připomínky: Petr Prause (PrauseP[at]seznam[dot]cz)

Evropská kanoistická asociace (ECA) Freestyle pravidla 200607-02-06 nesouhlasí/mění s předchozím závěrem.1.0 ECA comise - příloha 1Současná ECA pravidla zůstávají v platnosti1.1 Hlasovací kritéria - Mezinárodní týmové závody - příloha 2Současná ECA pravidla zůstávají v platnosti1.2 Změna pravidelSoučasná ECA pravidla zůstávají v platnosti2.0 Státy2.1 ReprezentaceSoučasná ECA pravidla zůstávají v platnosti2.2 Podmínky účasti týmů

 • Stát musí zaregistrovat tým a rozhodčí/asistenty 30 dní před závodem. Včetně náhradníků.
 • Když to nestihne nebo nedodá rozhodčí a asistenty nedostane souhlas k účasti.
 • Při účasti státu na prvních závodech, stát nemusí dodat rozhodčí a asistenty.
 • Rozhodčí/asistenty se dostaví minimálně 2 dny před začátkem závodu na školení rozhodčích pod vedením hlavního rozhodčího.
 • Hlavní rozhodčí se dostaví minimálně 2 dny před začátkem závodu.

3.0 Počet závodníků na stát

 • Závodníci se považují za juniory do konce roku, ve kterém dosáhly 18-ti let. Kdokoli, kdo dosáhne 18-ti, bude považován za juniora do 1.ledna následujícího roku.
 • Zlatí medailisté v každé kategorii budou automaticky pozváni na následující mistrovství.
 • Pouze juniorští mistři Evropy mají automatické pozvání do seniorské kategorie, pokud už nejsou považování za juniory.
 • Junioři nesmí startovat v seniorské a juniorské kategorii.
 • Závodníci smí startovat ve více různých kategoriích. (Např.OC1aC1)

3.1 Standardní velikost týmů

 • K-1 Men - 5
 • K-1 Women - 3
 • K-1 Junior Men - 4
 • K-1 Junior Women - 3
 • OC1 Unisex - 2
 • C1 Unisex - 3
 • K-1 Men - 3
 • K-1 Women - 3

3.2 Uznání kategorie

 • V kategorii musí startovat minimálně 8 závodníků ze 4 různých států, aby byla otevřena.
 • Když není dostatek žen pro uznání kategorie, závodí společně s muži.
 • Když není dostatek žen a mužů pro uznání kategorie, závodí odděleně v kvalifikaci, ale nemají finále.

4.0 Protesty a diskvalifikace

 • Protestní tým je tvořen z organizátora akce a nejméně 2 členů ECA Freestyle Comittee, kteří budou dohlížet na řešení protestu a rozhodnou zda je oprávněný.
 • Protest může podat pouze kapitán týmu a musí být podpořen minimálně 2 kapitány jiných států účastnících se soutěže.
 • Protest musí byt podán organizátorovi závodů v písemné podobě do 3 hodin od ukončení příslušné části soutěže (kvalifikace, čtvrtfinále, semifinále, finále) a musí být spojen s 150 Euro poplatkem (nebo jeho ekvivalentem v jiné měně), který je vrácen v případě uznání protestu.
 • Rozhodnutí protestní poroty je konečné.
 • Hostitelská země (organizátor) má právo diskvalifikovat závodníky za nesportovní či neukázněné chování.

5.0 Kategorie5.1 Kajak K-1

 • Žádné omezení lodě.
 • Kajakář musí sedět v lodi s nataženýma nohama dopředu.
 • Kajakář musí používat pádlo se dvěma listy.
 • Jeden model lodi musí být použit pro celou soutěž.
 • Všichni závodníci musí nosit certifikovanou plovací vestu a helmu.

5.2 Zavřené kanoe C-1

 • Žádné omezení lodě.
 • Jeden model lodi musí být použit pro celou soutěž.
 • Singlíř musí klečet a používat pádlo s jedním listem.
 • Všichni závodníci musí nosit certifikovanou plovací vestu a helmu.

5.3 Otevřené kanoe OC-1

 • Všichni závodníci musí nosit certifikovanou plovací vestu a helmu.
 • Jeden model lodi musí být použit pro celou soutěž.
 • Singlíř musí klečet a používat pádlo s jedním listem.
 • Loď musí unést závodníka klečícího v lodi s 40 litry vody.
 • Minimální velikost límce je 40cm x 80cm
 • Objem lodi musí být větší než 3800cm
 • Loď musí být vyplněna nafukovacími vaky (přepážky nejsou povoleny)
 • Závodníci mohou pomocí ostatním k návratu do vracáku bez penalizace.
 • Jeden model lodi musí být použit pro celou soutěž.
 • Všichni závodníci musí nosit certifikovanou plovací vestu a helmu.

5.4 Squirt

 • Žádné omezení lodě.
 • Jeden model lodi musí být použit pro celou soutěž.

6.0 Formát - Rodeo6.1 General - Wave/Hole Riding

 • Kvalifikace/ čtvrtfinále/ semifinále/ finále - jedna cvičná jízda pro každého závodníka před začátkem každého kola.
 • Čas se spouští ve chvíli kdy závodník protne boční část vlny/válce. Když zahajuje entry movem, čas se spouští ve chvíli, kdy závodník přijde do kontaktu s vlnou/válcem. Jízda pokračuje do vypršení 45 sec. limitu.

6.2 Stejné skóre

 • Když je shoda na postupových a nepostupových místech do čtvrtfinále, postupují všichni.
 • Když je shoda na postupových a nepostupových místech do semifinále pak rozhodují nezapočtené jízdy.
 • Když je toto skóre stejné rozhoduje nejlepší figura. Následují další různé figury.
 • Pokud ani pak nedojde k rozhodnutí. Postupují všichni.

6.3 Stejné skóre ve finále

 • Když mají závodníci stejné skóre, následuje další jízda. Závodník s lepším skóre postupuje.

6.4 Formát jízd

 • Vrchní rozhodčí určí jestli se pojede attainable nebo non-attainable. ( attainable = dosažitelný)
 • Vrchní rozhodčí to rozhodne do 30 dnů před začátkem soutěže.
 • Attainable se může v průběhu soutěže změnit na non-attainable. Opačně to nelze.

6.5 Format - Attainable FeatureKvalifikace

 • Dvě 45 sec. jízdy, výsledek se sčítá.
 • Závodníci jsou náhodně rozděleni do rozjížděk.
 • 25% závodníků v kategorie zaokrouhleno nahoru na nejbližší 10, maximum 40 a minimum 20, postupuje do čtvrtfinále. Když je v kategorii 40 a méně závodníků jde 10 nejlepších z kvalifikace do semifinále.
 • Když je v kategorii 10 a méně závodníků pak 5 nejlepších postupuje do finále.

Čtvrtfinále

 • Dvě 45 sec. jízdy, počítá se nejlepší skóre.
 • Startuje se v opačném pořadí z kvalifikace.
 • 10 nejlepších postupuje do semifinále.

Semifinále

 • Dvě 45 sec. jízdy, počítá se nejlepší skóre.
 • Startuje se v opačném pořadí z semifinále.

Finále

 • Každá jízda 45 sec.
 • Startuje se v opačném pořadí z semifinále a finálové eliminace.
 • Všech 5 závodníků má jednu jízdu, nejhorší vypadává.
 • Všichni 4 závodníci mají jednu jízdu, nejhorší vypadává.
 • Všichni 3 závodníci mají jednu jízdu, nejhorší vypadává.
 • Oba závodníci mají jednu jízdu, nejlepší vyhrává.

6.6 Format - Non-attainable FeatureKvalifikace

 • Čtyři 45 sec. jízdy, sčítají se dvě nejlepší.
 • Závodníci jsou náhodně rozděleni do rozjížděk.
 • 25% závodníků v kategorie zaokrouhleno nahoru na nejbližší 10, maximum 40 a minimum 20, postupuje do čtvrtfinále. Když je v kategorii 40 a méně závodníků jde 10 nejlepších z kvalifikace do semifinále.
 • Když je v kategorii 10 a méně závodníků pak 5 nejlepších postupuje do finále.

Čtvrtfinále

 • Dvě 45 sec. jízdy, počítá se nejlepší skóre.
 • Startuje se v opačném pořadí z kvalifikace.
 • 10 nejlepších postupuje do semifinále

Semifinále

 • Dvě 45 sec. jízdy, počítá se nejlepší skóre.
 • Startuje se v opačném pořadí z semifinále.

Finále

 • Každá jízda 45 sec.
 • Startuje se v opačném pořadí z semifinále a finálové eliminace.
 • Všech 5 závodníků má jednu jízdu, nejhorší vypadává.
 • Všichni 4 závodníci mají jednu jízdu, nejhorší vypadává.
 • Všichni 3 závodníci mají jednu jízdu, nejhorší vypadává.
 • Oba závodníci mají jednu jízdu, nejlepší vyhrává.

7.0 Bodování - Rodeo7.1 Technické hodnocení (volitelný)

 • Vrchní rozhodčí spolu s organizátory rozhodnou o použití technického hodnocení do 30 dnů před závody.
 • Technický rozhodčí ocení každou dokončenou 180 stupňovou rotaci ve válci nebo vlně. Počet bodů je určen vertikalitou.
 • Plochý: 1 bod (Flat = 0 až 45 stupňů)
 • Zvýšený: 2 body (Off vertical = 45 až 70 stupňů a 110 až 135 stupňů)
 • Vertikální: 4 body (70 až 110 stupňů)

7.2 Varietní hodnocení - viz. příloha 2.

 • Závodník předvede figuru ze seznamu figur. viz. příloha 2
 • Varietní rozhodčí ohodnotí KAŽDOU figuru POUZE JEDNOU na každou stranu (L/P nebo F/B)

7.3 Bonus za výšku

 • Když je některá vzdušná figura velmi vysoká, varietní rozhodčí ji může ocenit 50-ti bodovým vysokým bonusem. Takto může pouze jednou ocenit jednu figuru ( L/P nebo F/B) ze seznamu figur. (Nemůžete mít dva bonusy u jedné figury.)

7.4 Skóre = Technické (volitelné) + Varietní + Huge Bonusy7.5 Hodnocení figur.

 • Vstupní figura musí začínat nad válcem/vlnou. Čas se spouští ve chvíli kontaktu s válcem/vlnou.
 • Závodník smí opakovat nájezd v průběhu 45 sec. jízdy.
 • Všechny figury musí končit ve válci nebo vlně. Když je figura ukončena a následuje vypláchnutí, je figura započítána.
 • Dosažení bodu za figuru: Figura může být Front/Back nebo Left/Right započítávají se obě pokud není uvedeno jinak v seznamu figur - příloha 2.
 • Cartwheels: Započítání do variety, cartwheels (L/R) nemůže obsahovat end ze splitwheelu. Když už je splitwheel ohodnocen (ve varietě v rámci jedné jízdy), end může být započítán do cartwheelu.
 • Příklad pokud závodník udělá během jízdy dvakrát L/Psplit následovaný pouze jedním dalším P endem, do skóre variety se započítá L/P splitwheel při prvním provedení této sekvence a při druhém provedení se zaznamená jako P cartwheel. Splitwheel má tedy ve variačním skóre přednost. Sekvence L/P-P-P je do variety samozřejmě zaznamenána jako L/P split a P cartwheel!
 • Když je více hodnocená figura předvedena dva a vícekrát, pak se započítávají figury s nižším hodnocením. Např. 2 x Air Loop je započítán jako Air Loop a Loop.
 • To se vztahuje i na cartwheel, clean cartwheel a super clean cartwheel (C, cC, scC), Loop a air Loop (L, aL). Blunt, clean blunt a air blunt (B, cB, aB

  ). Spin, clean spin a super clean spin (S, cS, scS).

 • Závodník, který zajede 12 super clean cartwheelů, mělo by se mu započítat body za superclean cartwheel, clean cartwheel, cartwheel, superclean spin, clean spin, spin.

8.0 Rozhodčí-Surface Boat

 • Každý stát musí poskytnout asistenty a rozhodčí odpovídající velikosti týmu.
 • 3 - 9 Závodníků: 1 asistent.
 • 10 -19 Závodníků: 1 asistent a 1 rozhodčí.
 • 20+ Závodníků: 1 asistent, 1 rozhodčí a 1 asistent nebo rozhodčí.
 • Ke každému rozhodčímu se přidělí jeden asistent pod dohledem vrchního rozhodčího.

8.1 Rozhodčí - Použití technického hodnocení.

 • 2 techničtí rozhodčí - započítává se průměr
 • 2 varietní rozhodčí - započítává se průměr
 • 1 vrchní rozhodčí - dohlíží nad rozhodčími a zapisovateli

8.2 Varietní rozhodčí

 • 3 varietní rozhodčí - započítává se průměr
 • 1 vrchní rozhodčí - dohlíží nad rozhodčími a zapisovateli

8.3 Odpovědnost vrchního rozhodčího

 • Vrchní rozhodčí je zodpovědný za oblast a nikdo nesmí neuposlechnout jeho příkazu.
 • Dohlíží na protestní porotu zapisovatele a hodnocení.
 • Stará se o nenadržování a fair play.
 • Řídí časoměřiče a komentátory pokuje to nezbytné.
 • Dohlíží nad průběhem závodu.
 • Dává příkazy/instrukce závodníkům pokuje to nezbytné.
 • Startuje jízdy.
 • Koordinuje časový rozvrh a instruktáž rozhodčích a zapisovatelů.
 • Zjišťuje významné změny od kapitánů týmů.
 • Bude nezávislí na jakémkoliv týmů.

Vrchní rozhodčí nebude

 • Členem protestní poroty.
 • Hlasovat o problémech.
 • Oficiálně zkoumat jakékoliv video důkazy.

8.4 Hodnocení rozhodčích

 • Při každé jízdě rozhodčí hlásí technické nebo varietní body zapisovateli a ten je zapisuje na papír nebo do el. zařízení.

Příloha 1 - ECA CommitteeVelká Británie - Mike Birkbeckšpanělsko - Lluis RabenedaNěmecko - Robert SommnerPříloha 2 - Rodeo - Varietní hodnocení figur

Figura

Body

strany

Popis

Ender

10

FB

Jeden vertikální end přes 70 stupňů provedený tváří proti nebo po proudu. (Část Loopu, ne Cartwheelu)

Pirouette

30

RL

Jedno záběrová otočka o 360 stupňů pod úhlem větším než 70 stupňů, na špičce nebo zádi po celou dobu rotace.

Flat spin

10

RL

360 stupňová otočka lodí s vychýlením do 45 stupňů

Clean spin

20

RL

360 stupňová otočka lodí s vychýlením do 45 stupňů na jeden záběr

Super clean spin

40

RL

360 stupňová otočka lodí s vychýlením do 45 stupňů bez záběru

Shuvit

20

RL

Dvě nepřerušené 180 stupňové otočky lodí v opačném směru s vychýlením do 45 stupňů. (Nebo plochý splitwheel)

Round house

30

RL

180°otočka na zelené vodě pod úhlem menším než 45°, bez dotyku pěny, kdy se závodník otočí na špičce lodi a přistane v back surfu. (plochý blunt )

Clean round house

50

RL

Round house bez záběru.

Back round house

40

RL

Round house pozpátku. (Z back do front surfu)

Clean back round house

60

RL

Round house pozpátku a bez záběru.

Blunt

40

RL

Otočka o 180°na zelené vodě pod úhlem vyšším než 45°, bez dotyku pěny, kdy se závodník otočí na špičce lodi a přistane v back surfu.

Clean blunt

100

RL

Blunt bez záběru.

Air blunt

80

RL

Blunt při kterém se loď ocitne v průběhu figury ve vzduchu.

Clean air blunt

140

RL

Blunt při kterém se loď ocitne v průběhu figury ve vzduchu proveden bez záběru.

Back blunt / stab

60

RL

Blunt pozpátku. (Z back do front surfu)

Clean back blunt

120

RL

Blunt pozpátku a bez záběru.

Back air blunt

100

RL

Blunt pozpátku při kterém se loď ocitne v průběhu figury ve vzduchu.

Clean back air blunt

160

RL

Blunt pozpátku při kterém se loď ocitne v průběhu figury ve vzduchu proveden bez záběru.

Pan am

120

RL

Vertikální 180 stupňová otočka provedená na green water s úhlem přes 90 stupňů (hlavou dolu). Provedena čistě na foam pile, kde se závodník otáčí okolo špičky, která se v průběhu figury ocitne ve vzduchu. Figura končí ve back surf. (Passvertikální air blunt)

Clean pan am

160

RL

Pan am.

Back pan am / PH

160

RL

Pan am pozpátku. (Z back do front surfu)

Clean back pan am

200

RL

Pan am proveden pozpátku a bez záběru.

Cartwheel

30

RL

Dva následné endy ve stejném směru rotace s úhlem obou endů přes 45°.

Clean cartwheel

50

RL

Cartwheel provedený jedním záběrem.

Super clean cartwheel

70

RL

Cartwheel provedený bez záběru.

Splitwheel

60

RL

Dva následné endy se změnou směru rotace mezi oběma endy. Jeden edn musí být proveden s úhlem přes 45 a druhý přes 70 stupňů.

Felix

80

RL

360 stupňová (plochá) otočka provedená s obratem (= eskymákem), kde je alespoň 180 stupňová rotace provedena hlavou dolu. Figura musí být dokončena do základní surfařské pozice. (non aerial Helix)

Tricky woo

120

RL

Tří endová sekvence. 2 endy přes 70 a jeden přes 45°. Celá figura je provedena jedním listem (nikoli jedním záběrem). První end je zahájen jedním směrem přes špičku. Druhý end na zádi se přes 180° rotaci vrací zpět (dokončí pomyslnou 360° rotaci okolo vertikály). Třetí end na špičce pokračuje ve směru prvního endu.

Lunar orbit / matrix

140

RL

Dvou endová sekvence začínající ve válci s 360 stupňovým vertikalním tail squirtem. Oba edny musí být přes 70°. Jsou provedeny pomocí jednoho listu. (V podstatě tail squirt ve válci/na vlně)

Mc Nasty

170

RL

Začíná back blast, jezdec se s lodí odrazí a otočí hlavou dolu. Následuje zasazení zádi lodě do přitékající vody a druhá část Loopu zpět do základní pozice.

Phonics monkey

150

RL

Začíná na vrcholu válce. Závodník předvede jednozáběrovou rotaci na přídi o 360 stupňů pod úhlem přes 45 stupňů. Následována prudkým přechodem do front loopu.

Loop

80

F

Dva následující endy přes 70° při kterých paluba/dno lodi zůstává čelem k proudu. Figura začíná a končí čelem proti proudu. (Salto/kotrmelec)

Back loop

90

B

Loop pozpátku. (Z back do front surfu)

Air loop

100

F

Loop při kterém se v průběhu figury loď, pádlo a tělo ocitnou ve vzduchu.

Air back loop

120

B

Loop pozpátku při kterém se v průběhu figury loď, pádlo a tělo ocitnou ve vzduchu.

Space Godzilla

100

RL

Arial loop s 90ş rotací (1/2 vrutem) mezi oběma edny. Oba endy musí být přes 70ş.

Flip turn / side kick

100

RL

Výskok do vzduchu nebo rychle trhnutí boky. Zaseknutí - krátká rotace okolo podélné osy přes 90ş (a zpět), bez rotace okolo osy jezdce (bez end). Začíná a končí ve front surfu.

Donkey flip

120

RL

Eskymák provedený z frontsurf do frontsurf. Loď musí být v průběhu rotace alespoň při 180ş (z 360ş rotace) ve vzduchu. Loď musí přistat do surf-pozice ve valci či na vlně.

Air screw

160

RL

Donkey flip při němž je ve vzduchu i tělo.

Helix

170

RL

360ş kombinace spin a eskymáka. Alespoň po 180ş musí být hlavou dolu a loď ve vzduchu. Hlava a ramena mohou být ve vodě. Figura musí být dokončena do základní surfařské pozice.

Trophy 1

100

Nová atraktivní figura střední obtížnosti.

Trophy 2

200

Nová atraktivní air-figura vysoké obtížnosti.

Entry 1

30

Jednoduchá figura - jeden vertikální end zahájený po proudu (jednoendový wavewheel)

Entry 2

80

Středně obtížná figura - dva spojený endy, jako entry loop nebo non-aerial kick flip**.

Entry 3

120

Arial nebo clean figura vysoké obtížnosti - dva spojený ends, jako air entry loop nebo aerial kick flip**.

Huge Bonus

50

Bonus za velmi vysoký airmove. Čistý, dobře viditelný airmove, při kterém je loď pádlo a tělo včetně hlavy minimálně 30 cm nad vodou.

Kick Flip Entry**

Entry move. Loď jde do vzduchu z vrcholu vlny (válce). Následuje eskymák ve vzduchu s dopadem do playspotu. Loď (a tělo) musí být v průběhu rotace alespoň při 180ş ve vzduchu (hlavou dolu).

Příloha 4 - Organizace závodu - Minimální StandardZóna rozhodčích / Plošina

 • Minimální velikost zóny je 22 čtverečních metrů (tj. 9m x 2,5m)
 • Pouze rozhodčí a hodnotící funkcionáři smí být v teto zóně. Žádná TV nebo ozvučení.
 • Ozvučení nesmí omezovat komunikaci rozhodčích a zapisovatelů.
 • Do zóny smí jen oprávnění funkcionáři.
 • Zóna by měla být umístěna pod úhlem 45 stupňů, tak aby umožňovala nejlepší výhled na figury.
 • Tento výhled nesmí být ničím blokován.
 • Rozhodčí mají být ochráněni před rozmary počasí (vítr, déšť a slunce) a vodou. Po celou dobu konání soutěže.
 • Pohodlné židle pro rozhodčí a zapisovatele.
 • Toalety nesmí být dále než 30m a odděleny pro muže a ženy.
 • Pravidelně dodávat občerstvení.
 • Přísný zákaz kouření v zóně rozhodčích.
 • Žádné hlučné komentáře nebo povzbuzování.
 • Vrchní rozhodčí dohlíží na zónu rozhodčích a nikdo nesmí porušovat jeho příkazy.
 • Jen vrchní rozhodčí určuje kdy závodníci startují
 • Komentátoři mohou volat další závodníky.
 • Vrchní rozhodčí má mít přístup k mikrofonu v případě problémů.
 • Rozhodčím se doporučuje používat elektronické bodovací zařízení.
 • Vrchní rozhodčí na požádání nebo čas od času zkontroluje správnost hodnocení a výsledků.
 • Stopky musí být umístěny viditelně pro závodníky. 10 sec. před koncem jízdy musí 2-krát zatroubit siréna, kterou slyší i rozhodčí.
 • Žádný alkohol v zóně pro rozhodčí.

Příloha 5 - Náhradníci & náhradníci rozhodčích

 • Náhradníci neplatí startovné a je jim dovoleno účastnit se národních tréninků a mají přístup na párty/akce
 • Na každé 4 závodníky v jedné disciplíně může být jeden náhradník.
 • Náhradníci nosí speciální čísla. V případě startu budou mít číslo závodníka, kterého nahrazují.
 • Závodník smí být nahrazen jen pokud je nemocný nebo zraněn. To je dáno dohodou mezi závodníkem a kapitánem. Oba budou informovat organizátora o jejich rozhodnutí a přislíbí výměnu čísel.
 • Výměna náhradníků může být provedena do dvou dnů před startem závodu.

Rozhodčí

 • Vrchní rozhodčí bude vybrán z maximálně 12 rozhodčích. Výběr je prováděn na základě schopností, zkušeností a pokud možno je plnohodnotným reprezentantem své země.
 • Každý z rozhodčích obdrží finanční odměnu/výlohy (pokud to bude možné). Ty budou vyplaceny kapitánovi, který je předá dál rozhodčím.
 • Vrchní rozhodčí bude odměněn přímo a po dohodě s organizátory.

Typ článku: 

Komentáře