Zápisy

Zápis z členské schůze CNAWR ze dne 9. listopadu 2007


  1. Členská schůze byla zahájena v 18:00 hodin Marii Poduškovou, krátkým přivítáním všech účastníků.
  2. zahájení členská schůze – Marie
  3. prezence účastníků Počet přítomných členů 36 – Bjeťa
  4. zpráva o činnosti CNAWR za rok 2007 – Kosatka
  5. plán činnosti a akcí na sezónu 2008: Cnawr Rodeo Tour, Kayak Cross, Euro Cup, World Cup – Kosatka

Schůze 26.6. 2007

- Přítomni: Maruška, Kosatka, Kačenka, Bjeťa, PePe, Pavel, Matěj

- PePe - zajistí umístění log sponzoru do levé lišty

- Maty - zápisy ze schůze budou uveřejňovány do konce týdne, ve kterém se schůze koná

- Všichni – před u

Stránky