Přidat komentář

Kačenka Migdauová aneb jak jsme sledovali zrození šampionky

Jak to vlastn za
alo? Loni na Moravici se s koYeHom Ondrou Husákem zjevila taková hol
ina. Troaku nenápadná a stydlivá, ale zraku Fantomasímu neuala, tak~e mi následující

týden nadaen sd loval: "Woe, tam byla taková Ka
enka
, taková roztomilá bloncka,

budea
u
et."
No
u
el jsem a nebyl jsem rozhodn sám, proto~e ve Veltrusech tahle juniorka zajela druhé místo v ~enské kategorii! Na Víru u~ byla první a dalaí dv vít zství v unov a op t na Moravici ji korunovaly na vít zku Hiko Rodeo Tour 2002. První zahrani
ní zkuaenost je její 7. místo na ME ve avýcarském Thunu.

Do letoaní CNAWR Rodeo Tour u~ nastupuje jako ostYílená závodnice, navíc pYestupuje z dosavadního Vodák sport Pyranha Teamu do presti~ní stáje NoName severo
eského promyslníka Milana Macha.Na Moravici si vyjí~dí tYetí místo, v n meckém Plattlingu se kvalifikuje na MS ve `týrském Hradci. V Roudnici podává rozpa
itý výkon, poznamenaný mimo jiné taky problémem s lodí. Ka
enka toti~ jeat týden pYed odjezdem na MS nemá lodÇ, na které by mohla startovat.Vae se ale vyYeailo a Ka
enka odjí~dí do `týrského Hradce s Pyranhou Sub 7. Je to sice staraí model, ale Ka
a jí má alespoH dobYe v ruce.

V Roudnici se také domlouváme na tajném informa
ním kanálu, kudy bude posílat zprávy ze zákulisí
eské výpravy pro náa web.

Kone
n na míst . PYichází první zprávy z tréningu naaich borco a Ka
enka hlásí:" Je to fakt hardcore, d sná arotova
ka
" aby se vzáp tí pYiznala k rozplavb . V dalaích dnech s patrnou úlevou referuje: "No u~ su trochu zvyklá".

Nastalo pond lí, den prvních rozjí~d k. }havíme interfernet a kamarády bobmardujeme mno~stvím SMS. Pak jsou výsledky kone
n na webu: Ka
enka postupuje do finále z 1. místa, kdy~ porazila Liane Waghto(NL) a Ali Wade (USA) rozdílem tYídy. Holky ze `lapanic si okam~it vaímá legenga EJ Eric Jackson a referuje na svém webu . Rovn ~ se objevují i fotky z Ka
en
iných
jízd. Je na nich vid t, ~e to bylo maso!!

Pak Ka
enku
eká p t dní nervo, odpo
inku a zábavy dohromady. Se Zajícem a Jendou

sepisují vtipné textíky, ve kterých popisují sportovní i nesportovní za~itky ze aampionátu.

Hoai jsou pozorní, Ka
a se chlubí, ~e jí Zajíc dokonce dal jednu Bonparu, p stuje spole
enský
~ivot.

Pátek ,ve
er pYed TÍM. Vzniká legendární fotka, v tu chvíli vlastn jeat ne legendární, "Poslední ve
eYe budoucí aampionky"
, která poodhaluje stravovací návyky mladé sportovkyn .

Sobota Den D. okolo poledního vylézám v Plattlingu z lodi a z mobilu na mne vyskakují zprávy od `t pána:Je druhá!Je tYetí! Je první! Ona vyhrála!!!! SpYáteleným médiím mo~u hlásit: Sedmnáctiletá studentka sportovního gymnázia z Moravy KateYina Migdauová porá~í ameri
anky Ali Wade a Hannu Farrar a získává pro R zlatou medaili a historicky první titul juniorské mistryn sv ta v rodeu na divoké vod .

Takhle jsem to vid l já.

Galerie vít zky ve finále a po finále.

Fotky z bedny.

Zprávy na www.horydoly.cz

Zprávy na www.kanoe.cz

Zprávy na www.idnes.cz

Zprávy na Tiscali

Fotky od Smolíka

Shrnutí na MS na www. kayakshowdown.com

Typ článku: 

CAPTCHA
Slouží k ověření, zda jste skutečný návštěvník a k zabránění spamu